• O bibliotece

  • BIBLIOTEKA  SZKOŁY   PODSTAWOWEJ   I   GIMNAZJUM W   WIŚNIOWEJ

    


   „ Kto  czyta , żyje  wielokrotnie …………

   Kto  zaś  z  książkami  obcować  nie  chce

   Na  jeden  żywot   jest  skazany  .”

   ( J.  Czechowicz )

    

    

   Godziny pracy biblioteki:

    

    

   Poniedziałek      7.30 - 13.30

   Wtorek              7.30 - 14.30

   Środa                7.30 - 10.30

   Czwartek           7.30  - 14.30

   Piątek               7.30 - 14.30

    

    

         Biblioteka   prowadzona   jest  przez   nauczyciela – bibliotekarza :  mgr   Cecylię   Marcisz


   Biblioteka  jest  ważnym  centrum  informacji  w szkole . Staramy  się  by  była  ona  wyjątkowo przyjemna  dla  uczniów  ,rodziców , nauczycieli  oraz  wszystkich  pracowników  szkoły  ,  a także  studentów  -  absolwentów  naszej  szkoły .

   Biblioteka  Szkolna  rozpoczęła  swoją  działalność  z  dniem  1 września  1978  roku  wraz  z  powstaniem  nowej  szkoły  w  Wiśniowej . Od  tego  momentu  rozpoczęło  się  tworzenie  własnego  księgozbioru  .

   W  początkowych  dniach  nauki  księgozbiór  składał  się  z niewielkiej  ilości  zakupionych  książek  i  książek przekazanych  ze  szkoły   podstawowej   w  Wierzbanowej  i  Poznachowic   Dolnych , a  następnie  cały  czas  był  uzupełniany  przez  zakup  nowych  pozycji .

   Obecnie  księgozbiór  Szkoły Podstawowe  liczy  11637 woluminów  ,a  księgozbiór  Gimnazjum  1705  woluminów .  Zbiory biblioteki  obejmują  również  dokumenty  audiowizualne.

   *********

   W  ramach  Projektu  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  pod  hasłem  „Internetowe  Centra  Informacji  Multimedialnej  w  Bibliotekach  Szkolnych  i  Pedagogicznych” biblioteka  otrzymała  w  2005  roku  4  komputery ,  skaner  i  drukarkę  oraz  zestaw  programów  edukacyjnych  (multimedialny  atlas, encyklopedie ,słownik )

   Projekt  współfinansował  Europejski  Fundusz  Społeczny .

   ********

   Biblioteka   składa  się  z  jednego  pomieszczenia : wypożyczalni  połączonej  z  czytelnią  i  Multimedialnym  Centrum  Informacji .


   GŁÓWNE  ZADANIA  BIBLIOTEKI :

   Gromadzenie  i  opracowywanie  zbiorów

   Udostępnianie  ich  czytelnikom

   Pełni  rolę  ośrodka  informacji

   Współpraca  z  Biblioteką  Publiczną  i  Pedagogiczną

   Wspieranie  procesu  dydaktyczno –wychowawczego szkoły , współpraca z  nauczycielami  i  rodzicami


   *********

   W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny, zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki, leksykony, albumy, atlasy oraz inne wydawnictwa informacyjne.

   Biblioteka oprócz książek gromadzi czasopisma, programy multimedialne (na płytach CD i DVD), kasety wideo i kasety magnetofonowe. Na stanie biblioteki znajduje się również pakiet filmów „Filmoteka szkolna” – zawierający wybitne i istotne dzieła polskiego kina – do wykorzystania na zajęciach.

   Prenumerata czasopism obejmuje następujące tytuły: Biblioteka w Szkole, Polonistyka, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, Fizyka w szkole, Matematyka, Geografia w szkole, Biologia w szkole, Głos Nauczycielski, Bibliotekarz, Muzyka w szkole, Lider, J. niemiecki w szkole, Świetlica w Szkole

   Dla uczniów: Młody Technik, Victor Gimnazjalista, Victor Junior, Świat Nauki, Wiedza i życie, Świerszczyk, Płomyczek.

   Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz korzystania z innych bibliotek. W ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną odbywają się spotkania bibliotekarzy.

   Nauczyciel bibliotekarz, oprócz udostępniania zbiorów prowadzi działalność informacyjną, udziela porad w doborze literatury, realizuje program edukacji czytelniczo – medialnej, współpracuje z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami. Uczniowie uzyskują pomoc w wyborze literatury do konkursów olimpiad oraz do bibliografii załącznikowej.

   Wydatki biblioteki finansowane są z budżetu szkoły i Rady Rodziców.

   Czytelnicy mogą korzystać z sieci Internet przy 4 stanowiskach komputerowych.


   BIBLIOTEKA SZKOLNA UCZESTNICZY W ŻYCIU SZKOŁY PRZYGOTOWUJĄC AKADEMIE NA RÓŻNE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:


   Ø  „Cała Polska czyta dzieciom” – rozpoczęcie we wrześniu

   Wraz ze Świetlicą Szkolną już 6. rok organizowana jest ogólnopolska akcja polegająca na wybraniu literatury, czytaniu przez cały rok szkolny. Zakończona i podsumowana w maj/kwiecień konkursami, zabawami i rozdaniem nagród najwierniejszym czytelnikom.

   Ø  „Dzień Papieski” – październik

   Ø  „Pasowanie na czytelnika biblioteki” – listopad

   Ø  „Dni  Oświaty Książki i Prasy” – maj


   W TYM ROKU PO RAZ PIERWSZY


   Ø  „Światowy Dzień Pluszowego Misia” – listopad

   Dla klas I – III, akcja spotkała się z wielkim zainteresowaniem najmłodszych czytelników, którzy wspaniale się bawili, przynosząc swoje misie.