• Klauzura RODO

   • KLAUZULA_INFORMACYJNA_O_PRZETWARZANIU_DANYCH_OSOBOWYCH.docx

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

    1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych w Wiśniowej; Wiśniowa 323; 32-412 Wiśniowa tel.: 12 271 40 60;

    2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ido.lukasz@gmail.com,

    3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

    4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

    5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

    6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

    7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

    8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu