• Historia szkoły w Wiśniowej

  •  

    

   Szkoła parafialna i szkoły etatowe.

    

    

    

    

    

   W XVI w. istniała w Wiśniowej szkoła parafialna obejmująca swym zasięgiem siedem wsi. W 1596r.,kiedy jej kierownikiem i bakałarzem był Stanisław Radzic, budynek szkolny wymagał remontu, a z tego można wnioskować, że szkoła ta mogła być już czynna na przełomie XV/XVI wieku. Kolejnymi kierownikami byli: Stanisław Błędowski, w 1618r.Stanisław Przybyłowicz, absolwent szkoły Św. Szczepana w Krakowie. Szkoła funkcjonowała jeszcze w 1665r., ale w następnych latach zupełnie zaprzestała swojej działalności.Dopiero w 1885r.założono w Wiśniowej, a w 1890w Lipniku tzw. Szkoły etatowe ,to znaczy, że nauczyciele tych szkół byli opłacani przez władze państwowe. Nie było jednak własnego budynku szkolnego , tylko uczono w izbie wynajętej u Jędrzeja Murzyna "Czarno -główki" pod "górą". Następnie zakupiono dom od pocztmistrza i przeznaczono na szkołę. "...W 1887 r budynek wymagał remontu. Nauczyciel Kruszyński jest za tym , aby nie restaurować starego budynku , tylko wystawić nową szkołę na parceli 1600 x 500 sążni , która trwałaby na wieki. W tym czasie działały również trzy szkoły tzw. "zimowe" w : Węglówce, gdzie uczyły Mateczki, czyli siostry Franciszkanki Rodziny Marii oraz w Kobielniku i Wierzbanowej, a tu nauczycielami byli chłopi, którzy posiadali umiejętności czytania i pisania. Przeważnie byli to wysłużeni żołnierze. W miesiącach zimowych uczyli dzieci pisać, czytać i katechizmu. W czasie okupacji niemieckiej zmarł ostatni taki gminny nauczyciel w Wierzbanowej, nazywał się Rokosz, a w 1938r. Zmarł w Kobielniku Burdel, który tam był nauczycielem gminnym. W 1902r. założono cztery tzw. szkoły ludowe w Wierzbanowej, Kobielniku, Węglówce i Glichowie. Mieściły się one w chłopskich chatach. W 1901r., kiedy kierownikiem był Jasielski, wybudowano szkołę w Wiśniowej. Na zebraniu Rady szkolnej w dniu 2 stycznia 1903r. ,,...następuje zgoda na sprzedaż dawnego budynku szkolnego który zakupuje Wojciech Kowal za cenę 1000 koron ..." Transakcji sprzedaży dokonuje Jasielski który pełnił obowiązki kierownika jeszcze do 1905r. W 1890 na terenie gminy Wiśniowa były dwie szkoły etatowe w Wiśniowej i Lipniku szkoła etatowa czyli, talca, w której nauczyciele byli opłacani przez państwo, została założona w Wiśniowej w 1885r. Dzieci uczyły się w izbach wynajętych. W 1901.r wybudowano budynek s trzema salami lekcyjnymi w których dzieci wiśniowskie uczyły się do 1978 .