• Wykaz  podręczników  na rok szkolny  2021/ 2022  w Szkole Podstawowej 

      im. Władysława  Orkana w Wiśniowej

      

                                                                            Klasa 1

    przedmiot

    tytuł

    autor

    wydawnictwo

    Edukacja wczesnoszkolna

    Szkolni przyjaciele

    podręcznik + ćwiczenia

    E. Schumacher, I. Zarzycka;

     

    WSiP

    j. angielski

    English Quest 1

    ćw.+ podręcznik

    Corbett, O’Farrel

     

    Macmillan Polska

     

    religia

    Bóg jest naszym Ojcem

    Ks.T.Panuś,  ks.A.Kielian, A.Berski

    wyd. św. Stanisława BM Kraków

                                                          

                                                                              

     

                                                                        Klasa 2

    przedmiot

    tytuł

    autor

    wydawnictwo

    Edukacja wczesnoszkolna

    Szkolni przyjaciele

    ćwiczenia

    E. Schumacher, I. Zarzycka; K. Preibisz-Wala

    prof. dr hab. J. Hanisz

    WSiP

    j.angielski

    English Quest 2

     

    Corbett, O’Farrel

     

    Macmillan Polska

     

    religia

    Jezus jest naszym Zbawicielem – podręcznik 

    Ks.T.Panuś,  ks.A.Kielian, A.Berski

    Wyd.św. Stanisława BM Kraków

     

                                                                         Klasa 3

    przedmiot

    tytuł

    autor

    wydawnictwo

    Edukacja wczesnoszkolna

    Szkolni przyjaciele

    E. Schumacher, I. Zarzycka; K. Preibisz-Wala

    prof. dr hab. J. Hanisz

    WSiP

    j. angielski

    English Quest 3

    Corbett, O’Farrel

     

    Macmillan Polska

    religia

    „Przyjmujemy Pana Jezusa

    podręcznik + ćwiczenia

    Ks. T.Panuś ks. A.Kielian, A.Berski

    Wyd. św. Stanisława BM

     

     

     

     

                                                                              

                                                                 Klasa 4

    przedmiot

    tytuł

    autor

    wydawnictwo

    język   polski

    Słowa z uśmiechem” Literatura i kultura

    „Słowa z uśmiechem”

    Nauka o języku i ortografia

    „Słowa z uśmiechem”                - zeszyt ćwiczeń

     

    E.Horwath  A.Żegleń

     

     

    E.Horwath  A.Żegleń

    WSiP

     

     

    WSiP

    matematyka

     Matematyka z plusem 4

    -podręcznik

    Matematyka z plusem 4 – ćwicz. wer.C

    M. Dobrowolska,                       M. Jucewicz

    M. Dobrowolska,               S. Wojtan, P. Zarzycki

    GWO

    przyroda

    Tajemnice przyrody

    M.Marko-Worłowska

    F.Szlajfer,J.Stawarz

    Nowa Era

     

    historia

    Historia 4 Podróże w czasie”

    podręcznik + zeszyt ćwiczeń

    T.Małkowski

    GWO

    język angielski

    Brainy kl.4                      podręcznik + ćwiczenia

    N.Beare

    MacMillan

    muzyka

    Klucz do muzyki.

    Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej

    U. Smoczyńska, K.Jakóbczak-Drążek, A.Sołtysik

    WSiP

    plastyka

    Plastyka                       Podręcznik  dla klasy 4 szkoły podstawowej

    S.Stopczyk

     

     

    WSiP

    informatyka

    Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

    G.Koba

    wyd. Migra

    technika

    Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

    L. Łobecki

    Nowa Era

    religia

    Słuchamy Pana Boga

    Ks.T.Panuś, ks.A.Kielan

    wyd.św.Stanisława BM Kraków

                                                                 

                                                                              Klasa 5                                                                             

    przedmiot

    tytuł

    autor

    wydawnictwo

    język   polski

    „Słowa z uśmiechem” Literatura i kultura

    „Słowa z uśmiechem”

    Nauka o języku i ortografia - podręcznik + ćwiczenia

    E.Horwath  A.Żegleń

     

     

    E.Horwath  A.Żegleń

    WSiP

     

     

    WSiP

    język angielski

    Brainy kl.5

    podręcznik + ćwiczenia

    N.Beare

    MacMillan

    muzyka

    „Klucz do muzyki”

    U.Smoczyńska

    WSiP

    plastyka

    Plastyka        Podręcznik  dla klasy 5 szkoły podstawowej

    S.Stopczyk

     

     

    WSiP

    historia

    Historia 5 „Podróże w czasie”

    podręcznik + zeszyt ćwiczeń

    T.Małkowski

    GWO

    geografia

    Geografia 5 Krajobrazy Polski

    R.Wers

    Wiking

     

    biologia

    Puls życia kl.5

    M.Sęktos, J.Stawarz

    Nowa Era

    matematyka

     Matematyka z plusem 5

    Matematyka z plusem 5 – ćwicz. wer.C

     

    M.Dobrowolska, M.Jucewicz

    GWO

    technika

    Technika na co dzień

    E.Bubak

    WSiP

    informatyka

    Teraz bajty. Informatykadla szkoły podstawowej ,  kl. 5

    W. Jochemczyk

    WSiP

    religia

    Jezus dla człowieka

    Ks. T.Panuś, ks.A.Kielian, A.Berski

    Wyd. św. Stanisława BM Kraków

                                                                         

                                                                              klasa 6

    przedmiot

    tytuł

    autor

    wydawnictwo

    język   polski

    „Słowa z uśmiechem” Literatura i kultura

    „Słowa z uśmiechem”

    Nauka o języku i ortografia - ćwiczenia

    E.Horwath  A.Żegleń

     

     

    E.Horwath  A.Żegleń

    WSiP

     

     

    WSiP

    język angielski

    Brainy kl.6

    podręcznik + ćwiczenia

    N.Beare

    MacMillan

    muzyka

    „Klucz do muzyki”

    U.Smoczyńska

    WSiP

    plastyka

    „Do dzieła”  dla klas 4-6

    J.Lukas, K. Onak

     

    Nowa Era

    historia

    Historia 6 „Podróże w czasie”

    podręcznik + zeszyt ćwiczeń

    T. Małkowski

    GWO

    geografia

    Geografia kl.6  Europa

    R.Wers

    Wiking

     

    biologia

    Puls życia kl.6

    J.Stawarz

    Nowa Era

    matematyka

    Matematyka  z plusem 6 Podręcznik dla kl. 6  

    Matematyka z plusem 6 – ćwicz. wer.C

    Dobrowolska M., Jucewicz  M.,  

    GWO

    technika

    Technika na co dzień

    E.Bubak

    WSiP

    informatyka

    Informatyka

    W. Jochemczyk

    WSiP

    religia

    „Kościół dla człowieka”

    Ks.T.Panuś, ks.A.Kielian, A.Berski

    Wyd. św. Stanisława BM Kraków

                                                                       

                                                                              klasa 7

    przedmiot

    tytuł

    autor

    wydawnictwo

    język   polski

    Świat w słowach i obrazach –podr.                         

     Gramatyka i stylistyka podr.                                  

    Język polski SP 7 

    Gramatyka i stylistyka- ćwicz.

     

    W.Bobiński                                        

    Z.Czernecka-Rodzik

    Z.Czernecka-Rodzik

    WSiP

    język angielski

    Brainy kl.7                    podręcznik + ćwiczenia

     C.Mc-Beth N.Beare

    MacMillan

    język niemiecki

     Deutschtour  fit 7

    E.Kościelniak-Walewska

    Nowa Era

    muzyka

    "Klucz do muzyki"

    J.Górska-Guzik

    Operon

    plastyka

    Plastyka 7

    S.Stopczyk

    WSiP

    historia

    Historia 7 Podróże w czasie                podręcznik + zeszyt ćwiczeń

    T.Małkowski

    GWO

    geografia

    Geografia kl.7  Polska

    E.Dudek

    Wiking

    biologia

    Puls życia 7

    M. Jefimow

    Nowa Era

    chemia

    Chemia Nowej Ery

    J.Kulawik

    Nowa Era

    fizyka

    Świat fizyki

    B.Sagnowska

    WSiP

    matematyka

    Matematyka 7 z plusem      Matematyka z plusem 7 – Zeszyt ćwiczeń.

    M. Dobrowolska

    GWO

    informatyka

    Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII

    G.Koba

    wyd.Migra

    religia

    Spotykamy się z żywym słowem

    Ks.T.Panuś

    Wyd.Św.Stanisława Kraków

     

                                                                           klasa 8

    przedmiot

    tytuł

    autor

    wydawnictwo

    język   polski

    Świat w słowach i obrazach - podręcznik            

    Gramatyka i stylistyka - podręcznik + ćwiczenia

    W.Bobiński                                         

    Z.Czernecka-Rodzik

    WSiP

    język angielski

    Repetytorium ósmoklasisty

     

    Malcolm Mann Steve Taylore - Knowles

    MacMillan

    OXFORD

    język niemiecki

    Meine Deutschtour 8

    E.Kościelniak-Walewska

    Nowa Era

    wos

    „Dziś i jutro”

    J. Janicka, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski

    Nowa Era

    historia

    Historia 8 Podróże w czasie                    podręcznik + zeszyt ćwiczeń

    T.Małkowski

    GWO

    geografia

    Geografia kl.8

    E.Dudek

    Wiking

    biologia

    Puls życia kl.8

    B.Sągin, A.Boczarowski

    Nowa Era

    chemia

    Chemia Nowej Ery kl.8

    J.Kulawik

    Nowa Era

    fizyka

    Świat fizyki

    B.Sagnowska

    WSiP

    matematyka

    Matematyka z plusem 8 -podręcznik   Matematyka z plusem 8Zeszyt ćwiczeń

    M.Dobrowolska

    GWO

    informatyka

    Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII 

    G. Koba

    Wyd. Migra

    Edukacja dla bezpieczeństwa

    Żyję i działam bezpiecznie

     J.Słoma

    Nowa Era

    religia

    Żyjemy w miłości Boga

    Ks.T.Panuś,                           R.Chrzanowska,M.Lewicka

    wyd.św.StanisławaBM Kraków