• Rada Rodziców

  • W roku szkolnym 2021/2022 wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto:

   2886 0200 0000 0003 0515 000001

   Wysokość składki:

   40 zł - pierwszwe dziecko

   30 zł - drugie dziecko

   20 zł - trzecie i kolejne dziecko

   Dziękujemy za dokonane wpłaty.

    

  • brak danych