• Próbny egzamin ósmoklasisty.

     • Podejmijcie trud zmierzenia się z zadaniami egzaminacyjnymi. Zachęcamy ! Jeśli masz techniczną możliwość to weź udział w tej próbie. Efekty swojej pracy zapisz w jednej z form podanych w komunikacie i prześlij na adres e-mailowy szkoły spwisniowa@o2.pl W tych dniach ósmoklasiści nie będą mieć innych zajęć.

      Wyniki swojej pracy (podpisane oczywiście) prześlij na adres  spwisniowa@o2.pl w postaci

      (    skanu lub zdjęcia albo screean :  karty rozwiązania i  zadania otwarte- jeśli będą, lub w pliku edytowalnym word ,pdf jak będzie wam łatwiej )

      Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

      Arkusze do egzaminu próbnego

      Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

      • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
      • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
      • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
      • Poinformowanie uczniów i rodziców

       Zachęcamy do tego, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

      • w pliku w edytorze tekstów;
      • na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
      • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
      • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.     
      •          
      •    Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów

       Dyrektorzy szkół proszeni są o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.

       Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

       Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

      • Przeczytajcie też komunikat Dyrektora CKE na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl)

     • Szanowni Państwo

     •  

      Zdajemy sobie sprawę z wszelkich niedoskonałości i utrudnień. Sytuacja, w której jesteśmy, dla Państwa, dla dzieci i młodzieży, i dla nas nauczycieli stwarza wiele frustracji. Dlatego w tych nadzwyczajnych warunkach podjęliśmy próbę określenia ilości czasu pracy dla uczniów w domu przy pełnej realizacji podstawy programowej w tygodniowym wymiarze nauki.

      Utrzymujemy znany uczniom rytm pracy, co ma znaczenie także psychologiczne. Nie tworzymy nowego planu, bazujemy na już istniejącym .Sposób realizacji zajęć, wybór materiałów itp. zależą od nauczycieli, którzy mają możliwość weryfikacji realizowanego dotychczas programu nauczania pod kątem treści z podstawy programowej i dostosowania go do wybranej metody kształcenia na odległość w danej klasie. Czas pracy ucznia przy komputerze regulują rodzice (60 minut w ciągu dnia, maksymalnie do 90 minut w ciągu dnia z 15 minutową przerwą). To nie są lekcje on - line, tylko czas pracy z daną klasą. Na lekcje on-line w wielu domach nie ma warunków. Praca ucznia podlega ocenie według ustalonych zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Prace domowe ucznia mają podany termin do wykonania ustalony przez nauczyciela. Praca domowa traktowana jest jako praca dodatkowa utrwalająca treści nauczania.

     • Kształcenie na odległość od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

     • W zakładce "Zdalne nauczanie" znajdziecie tematykę zajęć ,które będą obowiązywały was przez najbliższy czas.Uczyć będziemy się według dotychczas obowiązującego planu zajęć.W szczegółowych informacjach od nauczycieli znajdziecie: formy pracy, zadania do wykonania, formy kontaktu oraz co ważne ,zadania wykonywane przez was będą oceniane. Mimo takich utrudnień ,liczymy na wasze zaangażowanie i wysiłek oraz na to, że nie zaniedbacie nauki.  Dbajcie o siebie i własne zdrowie! My wam we wszystkim pomożemy.

       Dyrekcja i nauczyciele

     • Uwaga rodzice i uczniowie !

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       

      1. Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych)  
      2. zajęcia w szkole i przedszkolu będą zawieszone na 2 tygodnie; od 12 do 25 marca br.
      3. 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolu i w  Szkole Podstawowej w Wiśniowej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze :  autobus szkolny będzie kursował;
      4. Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

       

      Porady dla uczniów :

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy e-podreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Inne ważne dla was informacje będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły w miarę ich napływania.

                         

       

       

       

     • V Powiatowy Konkurs Międzyprzedmiotowy

     • Dnia 4 marca uczniowie klas ósmych w składzie:

      Maciej Trzepaczka 8a

      Łukasz Pawlak 8a

      Emilia Bajer 8b

      Konrad Kowal 8b

      Edyta Węgrzyn 8b

      Kacper Marcisz 8b

      wzięli udział w V Powiatowym Konkursie Międzyprzedmiotowym    w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach. Konkurs obejmował zakres wiedzy z języka polskiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, chemii, matematyki i fizyki. Uczniowie rywalizowali, rozwiązując zadania w parach.

       W gronie najlepszych, na drugim miejscu znaleźli się Maciej Trzepaczka i Łukasz Pawlak.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.