• Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • Z racji COVID – 19  zakończenie roku szkolnego w naszej szkole odbędzie się inaczej niż zwykle. Nie będzie akademii, a wręczenie tylko świadectw i nagród dla uczniów odbędzie się wg następujących zasad:

      Uczniowie przychodzą  na wyznaczoną godz. z zachowaniem wymaganych środków ostrożności (maseczka, zachowanie bezpiecznego odstępu i nie gromadzenie się) na plac szkolny ( popularne płytki) - nie wchodzimy do budynku szkoły.

      Uczniowie klas : 1a ,1b , 2a ,2b, 3a  i 3b  -  godz. 9.oo

      Uczniowie klas : 4a,4b,5a,5b,5c,5d, 6a,6b,6c – godz. 10.oo

      Uczniowie klas : 7a,7b,7c,8a,8b – godz. 11.oo

       Na zdezynfekowanych stolikach przygotujemy: świadectwa w foliowych koszulkach, nagrody dla uczniów, listę odbioru świadectw dla ósmoklasistów. Przygotowujemy trzy takie stanowiska.Świadectwa będą wydawane w trzech oddalonych od siebie miejscach.

      Po zakończeniu wydawania dla pierwszej grupy uczniów, dezynfekujemy stoliki i powtarzamy całą procedurę.

      W razie deszczu   uroczystość wręczania świadectw i nagród dla  uczniów  klas 1-7  w tym dniu  się nie odbędzie.  Wyjątek stanowić będą  uczniowie klas ósmych, którzy z zachowaniem procedur sanitarnych , podobnie jak na egzaminie ósmoklasisty - o godz.11.oo  w sali gimnastycznej odbiorą swoje świadectwa niezbędne im do rekrutacji do szkół średnich.

      Osoby, które obawiają się kontaktu z innymi  lub nie odbiorą świadectw 26.czerwca br. (deszcz) będą  mogli odebrać świadectwo w czasie wakacji  w dni pracy  sekretariatu   w godz. 9:00 – 12:0  lub we wrześniu  (nie dotyczy uczniów klas 8ab)

                      

                    Dyrektor                                       

              Krzysztof Głowacki

     • Kampania społeczna "Zachowaj Trzeźwy Umysł".

     •             Od wielu już lat miesiąc czerwiec kojarzy się w naszej szkole z  realizacją  konkursów profilaktycznych związanych z kampanią społeczną "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Również w tym roku – zdalnie -  można wziąć udział w konkursach profilaktycznych związanych z ww. kampanią.

      Tematy konkursów – jak co roku  -  są bardzo ciekawe i przystępne:

      1. "Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!" - konkurs indywidualny
      2. "Sport to zdrowie – pocztówka dla przyjaciela"  - konkurs indywidualny
      3. "Rozwiąż krzyżówkę" – konkurs indywidualny

      Ze względu na panującą epidemię terminy konkursów przedłużono do końca września 2020 roku.   Prace konkursowe można jednak wysyłać drogą mailową już dziś!!

      Zainteresowane osoby proszę o kontakt z p. Joanną Trychtą – asia.trychta@wp.pl

      Szczegóły kampanii i regulaminy  konkursów dostępne są na stronie:

      https://www.trzezwyumysl.pl/2019/12/konkursy-ztu-2020-regulaminy/