• Information about the website operator:

   • Nazwa szkoły
   • Zespół Placówek Oświatowych w Wiśniowej Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana
   • Telefon
   • 012 2714060
   • Adres szkoły
   • Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana
    32-412 Wiśniowa 323a


    Poland