• Dyrekcja szkoły

   • Dyrektorzy

     • Barbara Kuchnia
     • Barbara KuchniaDyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowejspwisniowa@o2.pl
     • Elżbieta Muta
     • Elżbieta MutaWicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej