• Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Wiśniowej od 1978 r.

  •   

    

               Szkoła, której patronem jest Władysław Orkan, istnieje w Wiśniowej od 1978 roku. Przez trzydzieści jeden lat pracowało tu wielu nauczycieli ucząc i wychowując tysiące uczniów.

             Budynek szkoły w Wiśniowej zaprojektowany przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Krakowa był budowany w latach 1974-1978 przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Budowlane. Budowa szkoły była dla wiśniowian wielkim wyzwaniem, ale warto wspomnieć, że przy budowie pracowali również studenci Akademii Ekonomicznej. W roku szkolnym 2007/2008 rozpoczęto budowę hali sportowej, której ukończenie planowane jest na czerwiec bieżącego roku.

             Początkowo placówka funkcjonowała jako Zbiorcza Szkoła Gminna im. Władysława Orkana, w 1984 roku przekształcono ją na Szkołę Podstawową im. Władysława Orkana.      W roku szkolnym 1994/1995 po kolejnej reorganizacji utworzono Zespół Placówek Oświatowych im. Władysława Orkana.

             Gminnym Dyrektorem Szkół był mgr Stanisław Piechowicz, po reorganizacji był on również przez wiele lat dyrektorem szkoły. Funkcję tę sprawowała przez rok mgr Zofia Wołek, następnie  wieloletnim dyrektorem była mgr Grażyna Dudzik. Jej następcą został mgr Krzysztof Głowacki, który jest dyrektorem szkoły do dziś.

             Szkoła w Wiśniowej zapewniała i zapewnia dzieciom i młodzieży wielostronny rozwój. Wielu uczniów było laureatami konkursów przedmiotowych z matematyki, geografii ,techniki, języka angielskiego .

             Uczniom naszej szkoły od zawsze bliski był sport. Młodzież corocznie brała udział w 30-40 zawodach sportowych zajmując czołowe miejsca w każdej z dyscyplin, a zwłaszcza w: narciarstwie biegowym, biegach przełajowych, koszykówce, piłce ręcznej, tenisie stołowym i lekkoatletyce. W związku z tym nasza szkoła wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia za działalność sportową, m.in. wyróżnienie medalem i pucharem przez Zarząd Główny SZS w Krakowie „za upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej” w roku szkolnym 1991/1992 czy wyróżnienie medalem przez Zarząd Główny SZS w Warszawie „za zasługi w rozwoju sportu” w roku szkolnym 1992/1993. Warto wspomnieć o sukcesach sportowych poszczególnych uczniów. Niektórzy z nich, jak choćby Sylwia Jaśkowiec, mieli szczególne osiągnięcia również na arenie międzynarodowej. Jako propagator sportu wśród młodzieży wsławił się szczególnie śp. Kazimierz Bubula, rozsławiający naszą szkołę w kraju i zagranicą.  Memoriał  jego imienia odbywa się w Wiśniowej od 2003 r. każdej zimy.

             Dziś szczególnym powodzeniem cieszy się wśród naszych uczniów Grupa Taneczna „Cheerleaders”, działająca w szkole od dwóch lat, która ma na swoim koncie pierwsze sukcesy odniesione w Myślenicach, Raciechowicach i Limanowej. Opiekę nad nią sprawuje mgr Anna Bubula.

             Na uwagę zasługuje również łączenie historii i sportu w naszej szkole. Udaje się to dzięki organizowanej corocznie Sztafecie Szlakiem Zwycięstwa Walk Partyzantów AK i BCh na trasie Dobczyce-Wiśniowa lub Wiśniowa-Dobczyce, której celem jest uczczenie walk partyzanckich z czasu II wojny światowej.

             Nasi wychowawcy dbali i dbają również o rozwój artystyczny uczniów. Dumą naszej szkoły jest zespół teatralny ZUM pod opieką mgr Marzeny Tomery, który szczyci się licznymi sukcesami, jak choćby III miejsce za spektakl „Dlaczego” w VI Spotkaniach Teatrów Dziecięcych w MDK im. Andrzeja Bursy w Krakowie w roku szkolnym 1997/1998, „Złota Maska” w VIII Turnieju Interpretacji Bajki i Baśni Kęty 2002 czy wyróżnienie za spektakl „Klucz” w Małopolskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego Szkół w roku szkolnym 2002/2003. 

             Wybranie Władysława Orkana na patrona szkoły nie było przypadkiem. Dzięki swojej twórczości jest on żywym przykładem, jak wiele może w życiu człowieka znaczyć szlachetny upór i pracowitość. Do dziś dążeniem szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów poprzez naśladowanie ludzi minionego pokolenia, takich właśnie jakim był pisarz z Poręby Wielkiej.