• Regulaminy

  • Regulamin Biblioteki:

   1.       Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

   2.       Biblioteka czynna jest zgodnie z zatwierdzonymi przez dyrektora szkoły czasem pracy.

   3.       Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

   ·         Wypożyczając je do domu

   ·         Czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma i inne zbiory), - czytając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych,


   4.       Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

   5.       Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

   6.       Wypożyczane materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

   7.       Czytelnik, który niszczy książkę lub inne dokumenty za zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inna wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

   8.       Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

   9.       W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

   10.   W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.


   Regulamin czytelni

   1.       Czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki. Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich.

   2.       Jest miejscem cichej pracy.

   3.       Mogą korzystać z niej wszyscy czytelnicy. Jednakże informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

   4.       Nauczyciel – bibliotekarz ma prawo (a nawet obowiązek) sprawdzić, czy uczeń przebywający w czytelni, nie powinien być w tym czasie na lekcji.

   5.       Z księgozbioru podręcznego oraz czasopism można skorzystać wyłącznie na miejscu. Za zgodą nauczyciela – bibliotekarza możesz wypożyczyć je na lekcję. Istnieje możliwość na dobę tzn. tuż przed zamknięciem czytelni do rana następnego dnia lub na weekend.

   6.       Książki za zbiorów podręcznych podaje bibliotekarz.

   7.       Czasopisma i książki, z których korzystałeś, przynieś do nauczyciela – bibliotekarza.