•                                                                                                                                                                                                                                  Wiśniowa, dn. 1.09.2021r.

     

    Zarządzenie Dyrektora ZPO w Wiśniowej

    Nr 2/2021/2022

     

    Na podst. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).) - art. 22a, ust.6 oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dn.26.08.2020 r. dopuszczam do użytku w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Wiśniowej następujące programy nauczania .

    Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2021/ 2022

    Szkoła Podstawowa im Władysława Orkana

     

    przedmiot/blok przedmiotów

    nazwa programu nauczania

    autor programu nauczania wydawnictwo

    numer dopuszczenia

    klasy

    edukacja wczesnoszkolna

    Program edukacji wczesnoszkolnej ”Szkolni przyjaciele” kl.1-3

    J.Hanisz WSiP

    SP – 1/2021/2022

    Kl.1,2,3

    język angielski

    Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego

    I. Studzińska, A. Mędela, M. Kondro,

    E.Piotrowska Wyd.MACMILLAN

    SP – 2- A/2021/2022

    Kl. 1,2,3

     

    religia

     

    W drodze do Wieczernika

    Zaproszenie na ucztę z Jezusem

    KWK KEP- AZ-1-01/10

    KWK KEP-AZ-1-01/18

    SP -3 –B/2021/2022

    SP-3-A/2021/2022

    Kl. 3

    kl.1,2

    język polski

    Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

    Słowa z uśmiechem, Świat w słowach i obrazach, Gramatyka i stylistyka

    A.Surdej WSiP

    SP – 4/2021/2022

     

    Kl. 4-8

    historia

    Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej

    R.Tocha GWO

    SP-5/2021/2022

    Kl.4-8

    plastyka

    Program nauczania plastyki 4-7

    B.Mikulik WSiP

     

    SP-6/2021/2022

     

    Kl.4-7

     

    muzyka

    Program Muzyka szkoła podstawowa

     

    I. Pisarkiewicz WSiP

    SP – 7/2021/2022

     

    kl.4-7

    matematyka

    Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

    M. Dobrowolska

    Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

    SP – 8/2021/2022

    Kl.4-8

     

    język angielski

    Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego

     

    E.Piotrowska T.Sztyber KL. KLomarnicki MacMillan

    SP-2-B/201/2022

     

    Kl. 4-8

     

     

    przyroda

    Program nauczania przyrody w klasaie 4 SP

    „Tajemnice przyrody”

    J.Golanko wyd. NOWA ERA

    SP – 9/2021/2022

    kl.4

    technika

     

     

    Technika na co dzień

     

    Program nauczania techniki w szkole podstawowej. „Jak to działa?”

     

    E. Bubak WSiP

     

    L. Łabecki, M. Łabecka Nowa Era

    SP-10 – B/2021/2022

     

    SP-10 -A/2021/2022

    Kl. 6

     

    kl.4-5

    informatyka

    Informatyka Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej

    W. Jochemczyk WSiP

    SP – 11 – A/2021/2022

    Kl.6

    informatyka

    ‘Teraz bajty” .Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-V

    G.Koba wyd. Migra

    SP- 11 – B/2021/2022

    kl.4-5

    informatyka

    ‘Teraz bajty” .Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy VII-VIII

    G.Koba wyd. Migra

    SP-11 – C- 2021/2022

    kl.7-8

    wychowanie fizyczne

    Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

    K. Warchoł wyd. FOSZE

    SP-12/2021/2022

    Kl.4 -8

    religia

     

     

    Poznaję Boga i w Niego wierzę

     

    Bóg jest wśród nas

    Ks.T.Panuś, R.Orzechowska

    AZ -2-01/110

     

    ks. T. Panuś, ks. A. Kielian AZ-2-04/20

    SP-3-C/2021/2022

     

    SP-4-D/2021/2022

    Kl.4 , 7-8

     

    kl.5,6

     

    wychowanie do życia w rodzinie

    Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie

    T. Król wyd. Rubikon

    SP-13/2021/2022

    Kl.4-8

    geografia

    Program nauczania geografii w klasach V–VIII szkoły podstawowej.

    E.Dudek Wyd. Wiking

    SP-14/2021/2022

    Kl.5-8

    biologia

    Puls życia .Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

    1. Zdziennicka Nowa Era

    SP-15/2021/2022

    Kl.5-8

    chemia

    Program nauczania chemii w szkole podstawowej

    J.Kulawik Nowa Era

    SP -16/2021/2022

    Kl.7 -8

    fizyka

    Program nauczania fizyki w kl.7-8 szkoły podstawowej

    B. Sagnowska WSiP

    SP -17/2021/2022

    Kl.7-8

    doradztwo zawodowe

    Program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej

    A.Dziurkowska ,B.Fronczak i inni ORE Warszawa

    SP -18/2021/2022

    Kl.7-8

    wiedza o społeczeństwie

    Dziś i jutro

    B.Furman Nowa Era

    SP-19/2021/2022

    kl.8

    edukacja dla bezpieczeństwa

    Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej - Żyję i działam bezpiecznie

    J. Słoma Nowa Era

    SP-20/2021/2022

    kl.8

     

     

    Wiśniowa dn. 1.09.2021r.