•                                              Szkolny Zestaw Programów Nauczania  na rok szkolny 2020/ 2021

    Szkoła Podstawowa im Władysława Orkana  

                         Na podst. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).) - art. 22a, ust.6 oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej  z dn.26.08.2020 r. dopuszczam do użytku   w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Wiśniowej następujące programy nauczania :

    przedmiot/blok przedmiotów

    nazwa programu nauczania

    autor programu nauczania wydawnictwo

    numer dopuszczenia

    klasy

    edukacja wczesnoszkolna

    Program edukacji wczesnoszkolnej ”Szkolni przyjaciele”  kl.1-3

    J.Hanisz WSiP

    SP-1-C 2017

    Kl.1,2,3

    język angielski

    Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego

    I. Studzińska, A. Mędela, M. Kondro,

    E.Piotrowska    Wyd.MACMILLAN

    SP-2-C 2017

    Kl. 1,2,3

        

    religia

     

    W drodze do Wieczernika

    Zaproszenie na ucztę z Jezusem

    KWK  KEP

    KWK KEP

    SP -3 –B 2012

    SP3-C 2020

    Kl.2- 3

    kl.1

    język polski

     Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

    Jutro pójdę w świat, Świat w słowach i obrazach, Gramatyka i stylistyka

    A.Surdej    WSiP

    SP-4- C 2017

     

    Kl. 4-8

    historia 

     Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej

    R.Tocha GWO

    SP-5-C 2017

    Kl.4-8

    plastyka

    „Program nauczania plastyki  4-7 „

    B.Mikulik  WSiP

                                                                              

    SP-6-C 2017

                                       

     Kl.4-7

     

    muzyka

    Program Muzyka szkoła podstawowa

     

    I. Pisarkiewicz   WSiP

    SP-7-D 2017

     

      kl.4-7

    matematyka

    Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

    M. Dobrowolska

    Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

    SP-8-C 2017

    Kl.4-8

     

    język angielski

    Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego 

    Program nauczania języka angielskiego dla klas 7-8 szkoły podstawowej

    E.Piotrowska T.Sztyber  MacMillan

     

     

    E. Piotrowska T. Sztyber  MacMillan

    SP-9-D 2017

     

     

    SP-9-E 2017

    Kl. 4-6

     

     

    Kl.7-8

    przyroda

    TAJEMNICE PRZYRODY” Program nauczania przyrody w klasach 4  SP

      J.Golanko   wyd.NOWA ERA

    SP-10-D 2020

    kl.4

    technika

     

     

    Technika na co dzień

     

    Program nauczania techniki w szkole podstawowej. „Jak to działa?”

     

    E. Bubak  WSiP

     

    L. Łabecki, M. Łabecka   Nowa Era

    SP-11-C 2017

     

    SP-11-D 2020

    Kl. 5 -7

     

    kl.4

    informatyka

    Informatyka Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej

    W. Jochemczyk  WSiP

    SP-12-C 2017

    Kl.5,6,8

    informatyka

    ‘Teraz bajty” .Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy VII-VIII

    G.Koba wyd. Migra

    SP-12-D 2020

    kl.7

    informatyka

    ‘Teraz bajty” .Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

    G.Koba wyd. Migra

    SP-14-E 2020

    kl.4

    wychowanie fizyczne        

    Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

    K. Warchoł  wyd. FOSZE

    SP-13-C 2017

    Kl.4 -8

    religia

     

     

    Poznaję Boga i w Niego wierzę

     

    Bóg jest wśród nas

    Rozradowanie się w Duchu Świętym

    Ks.T.Panuś, R.Orzechowska                       

                                                                       A.Berski, ks.A.Kielian

    ks.T.Panuś R.Chrzanowska

    SP-14-C 2017

    SP-14-D 2017

    SP- 14-E 2020

    SP-14-F 2020

    Kl.4 i 6

     

    kl.5

    kl.7,8

    wychowanie do życia w rodzinie

    Wędrując ku dorosłości kl.4   Wędrując ku dorosłości kl.5,6    Wędrując ku dorosłości kl.7   Wędrując ku dorosłości kl.8

    T. Król   wyd. Rubikon                                       T. Król  wyd.  Rubikon                                       T. Król  wyd.  Rubikon                                    T. Król  wyd.  Rubikon

    SP-15-B 2017

    SP-15-C 2017

    SP-15-D 2018

    SP-15-E 2018

    Kl.4-8

    geografia

    Program nauczania geografii w klasach V–VIII szkoły podstawowej.

    E.Dudek  Wyd. Wiking

    SP-16 -A-2017

    Kl.5-8

    biologia

    Puls życia .Program nauczania biologii w szkole podstawowej

    M. Jefimow  Nowa Era

    SP-17- A 2017

    Kl.5-8

    chemia

    Program nauczania chemii w szkole podstawowej

    J.Kulawik   Nowa Era

    SP -18-A 2017

    Kl.7 -8

    fizyka

    Program nauczania fizyki w kl.7-8 szkoły podstawowej

    B. Sagnowska WSiP

    SP -19A-2017

    Kl.7-8

    doradztwo zawodowe

    Program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej

    A.Dziurkowska ,B.Fronczak  i inni           ORE Warszawa

    SP -20B-2018

    Kl.7ab

    Kl.8ab

    wiedza o społeczeństwie

    Dziś i jutro

    B.Furman  Nowa Era

    SP-21-A-2018

    kl.8ab

    edukacja dla bezpieczeństwa

    Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej - Żyję i działam bezpiecznie

     J. Słoma  Nowa Era

    SP-22-A -2017

    kl.8

     

     

     Wiśniowa dn. 2.09.2020r.