•           Szkolny Zestaw Programów Nauczania  na rok szkolny 2019/ 2020

    Szkoła Podstawowa im Władysława Orkana  (nowa podstawa programowa)

        Na podst. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) - art. 22aa, art. 22ab. oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej  z dn.27.08.2019 r. dopuszczam do użytku  w Szkole Podstawowej             im. Władysława Orkana w Wiśniowej następujące programy nauczania :

     

    przedmiot/blok przedmiotów

    nazwa programu nauczania

    autor programu nauczania wydawnictwo

    numer dopuszczenia

    klasy

    edukacja wczesnoszkolna

    Program edukacji wczesnoszkolnej ”Szkolni przyjaciele” kl.1-3

    J.Hanisz WSiP

    SP-1-C 2017

    Kl.1,2,3

    język angielski

    Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego

    I. Studzińska, A. Mędela, M. Kondro,

    E.Piotrowska    Wyd.MACMILLAN

    SP-2-C 2017

    Kl. 1,2,3

        

    religia

    W drodze do Wieczernika

    KWK  KEP

    SP -3 –B 2012

    Kl.1- 3

    język polski

     Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

    Jutro pójdę w świat, Świat w słowach i obrazach, Gramatyka i stylistyka

    A.Surdej    WSiP

    SP-4- C 2017

     

    Kl. 4-8

    historia 

     Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej

    R.Tocha GWO

    SP-5-C 2017

    Kl.4-8

    plastyka

    „Program nauczania plastyki  4-7 „

    B.Mikulik  WSiP

                                                                              

    SP-6-C 2017

                                        

     Kl.4-7

     

    muzyka

    Program Muzyka szkoła podstawowa

     

     

    I. Pisarkiewicz   WSiP

     

     

    SP-7-D 2017

     

     

      kl.4-7

    matematyka

    Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

    M. Dobrowolska

    Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

    SP-8-C 2017

    Kl.4-8

     

    język angielski

    Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego 

    Program nauczania języka angielskiego dla klas 7-8 szkoły podstawowej

    E.Piotrowska T.Sztyber  MacMillan

     

     

    E. Piotrowska T. Sztyber  MacMillan

    SP-9-D 2017

     

     

    SP-9-E 2017

    Kl. 4-6

     

     

    Kl.7-8

    przyroda

    Program nauczania przyrody  w klasie IV szkoły podstawowej ”Mój mały świat” 

     E. Szedzianis,

    Wydawnictwo Edukacyjne Wiking

    SP-10-C 2017

    Kl.4

    technika

    Technika na co dzień

    E. Bubak  WSiP

    SP-11-C 2017

    Kl. 4 -7

    informatyka

    Informatyka Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej

    W. Jochemczyk WSiP

    SP-12-C 2017

    Kl.4 -8

    wychowanie fizyczne        

    Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

    K. Warchoł  wyd. FOSZE

    SP-13-C 2017

    Kl.4 -8

    religia

    Poznaję Boga i w Niego wierzę

    Ks.T.Panuś, R.Orzechowska AZ-2-01/10

    Red. Zbiorowa AZ-3-02-13

    SP-14-C 2017

    SP-14-D 2017

    Kl.4 -8

     

    wychowanie do życia w rodzinie

    Wędrując ku dorosłości kl.4   

    Wędrując ku dorosłości kl.7

    T.Król  Rubikon

    T.Król  Rubikon

    SP-15-B 2017

    SP-15-C 2017

    Kl.4-8

    geografia

    Program nauczania geografii w klasach V–VIII szkoły podstawowej.

    E.Dudek Wyd. Wiking

    SP-16 -A-2017

    Kl.5-8

    biologia

    Puls życia .Program nauczania biologii w szkole podstawowej

    M. Jefimow  Nowa Era

    SP-17- A 2017

    Kl.5-8

    chemia

    Program nauczania chemii w szkole podstawowej

    J.Kulawik   Nowa Era

    SP -18-A 2017

    Kl.7 -8

    fizyka

    Program nauczania fizyki w kl.7-8 szkoły podstawowej

    B. Sagnowska WSiP

    SP -19A-2017

    Kl.7-8

    doradztwo zawodowe

    Program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej

    A.Dziurkowska ,B.Fronczak  i inni           ORE Warszawa

    SP -20B-2018

    Kl.7ab

    Kl.8ab

    wiedza o społeczeństwie

    Dziś i jutro

    B.Furman  Nowa Era

    SP-21-A-2018

    kl.8ab

     

     

     Wiśniowa dn. 2.09.2019r.