• od 8 czerwca 2020 r.

    GEOGRAFIA_klasa_5__08.06_-_21.06.2020.docx

    GEOGRAFIA_klasa_6__08.06.-21.06.2020.docx

    GEOGRAFIA_klasa_7__08.06.-21.06.2020.docx

    GEOGRAFIA_klasa_8_-_08.06._-21.06.2020.docx

     

     

    od 25 maja 2020r.

    GEOGRAFIA_klasa_5__25.05-07.06.2020.docx

    GEOGRAFIA_klasa_6__25.05-07.06.2020.docx

    GEOGRAFIA_klasa_7__25.05-07.06.docx

    GEOGRAFIA_klasa_8_-_25.05-07.06.2020.docx

     

    od 27.04.2020

    GEOGRAFIA_klasa_5__11.05-24.05.docx

    GEOGRAFIA_klasa_6__11.05-24.05.docx

    GEOGRAFIA_klasa_7__11.05-24.05.docx

    GEOGRAFIA_klasa_8_-_11.05-24.05.docx

    smiley

     

     

    GEOGRAFIA_klasa_5__27.04-10.05.docx

    GEOGRAFIA_klasa_6__27.04-10.05.docx

    GEOGRAFIA_klasa_7__27.04-10.05.docx

    GEOGRAFIA_klasa_8__27.04-10.05.docx

     

     

    od 15.04. 2020

    GEOGRAFIA_klasa_5__15.04-26.04.doc

    GEOGRAFIA_klasa_6__15.04-26.04.doc

    GEOGRAFIA_klasa_7__15.04-26.04.doc

    GEOGRAFIA_klasa_8__15.04-26.04.doc

     

    do 10.04.

     

    KLASA V A,B, C,D

    Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe na świecie.

    Przeczytaj tekst z podręcznika ze strony  94-98.

    Sprządź notatkę o cechach klimatu  strefy równikowej, zwrotnikowej, podzwrotnikowej, umiarkowanej i okołobiegunowej. Przeczytaj  własną notatkę jeszcze raz.  Otwórz atlas  lub podręcznik  na str. 96 i naucz się pokazywać na mapie strefy klimatyczne.

    Zdjęcie  własnoręcznie napisanej notatki prześlij na maila: irena.bubula@onet.pl

     

    Temat: Krajobraz lasów równikowych.

    Przeczytaj moduł 23 na str. 99-101. Sporządź notatkę w zeszycie  odpowiadając na poniższe punkty.

    1. Określ położenie wilgotnych lasów równikowych (obszary świata).
    2. Scharakteryzuj warunki klimatyczne wyżej wymienionej strefy według punktów.
    1. temperatura………………………………………
    2. Roczne sumy opadów…………………………
    3. Wilgotność powietrza…………………………
    4. Pory roku ……………………………………………
    1. Opisz warstwy wilgotnego lasu równikowego.
    2. Wymień zwierzęta i rośliny lasów równikowych.
    3. Jak żyje i gospodaruje człowiek w tych rejonach świata.

    Praca z mapą: naucz się  wskazywać na mapie świata obszary wilgotnych lasów równikowych.

    Oglądnij film: https://www.youtube.com/watch?v=GCeWNW8Q25Q

     

    Klasa VI A,B,C

    Temat 1:  Ziemia we Wszechświecie.

    Przeczytaj moduł 1 – str. 5-7.

    Zrób notatkę poprzez wyjaśnienie pojęć z tabelki „ważne pojęcia” na podstawie przeczytanego tekstu. Narysuj Układ Słoneczny,  o każdej planecie oraz Słońcu napisz po dwa zdania z informacją wyróżniającą daną planetę z pośród innych.

    Wpisz do zeszytu  i zapamiętaj podstawowe wymiary Ziemi w kilometrach:

    Równik: …………………………………………………

    Promień równikowy:……………………………..

    Promień biegunowy:………………………………

    Średni promień Ziemi: ……………………………

    Spłaszczenie Ziemi:………………………………….

    Odległość Ziemi od Słońca:………………………….

    Odległość Ziemi od Księżyca:………………………

     

    Zrób zdjęcie notatki  oraz rysunku i prześlij na maila:  irena.bubula@onet.pl

    Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu dla utrwalenia wiadomości: https://www.youtube.com/watch?v=0f_gB3MQsjU

     

    Temat 2: Obserwacje i pomiary wysokości Słońca na niebie.

    Zapoznaj się z modułem 2 – str. 8-9.

    Sporządź  notatkę odpowiadając na pytania:

    1. Kim był Mikołaj Kopernik?
    2. Jakich odkryć dokonał?
    3. Na czym polega dzienna „wędrówka” Słońca po niebie?
    4. Podaj wysokość Słońca na niebie w czasie jego:
    1. wschodu
    2. górowania
    3. zachodu
    1. Jaka jest pozycja Słońca na niebie w dni rozpoczynające pory roku:
    1. równonoc wiosenna - 21 III
    2. przesilenie letnie 22 VI
    3. równonoc jesienna – 23 IX
    4. przesilenie zimowe 22 XII

     

    Obejrzyj krótki  film, który ułatwi Ci przyswojenie materiału: https://www.youtube.com/watch?v=aEdwi7jDq0Y

    KLASA VII A, B,C

    Temat 1: Lasy w Polsce.

    Przeczytaj  rozdział 12 – str. 63-67

    1.Sprządź notatkę poprzez wyjaśnienie  pojęć z tabelki „ważne pojęcia”.

    2. Narysuj diagram kołowy procentowego udziału  poszczególnych typów lasów.

    3. Wymień najważniejsze funkcje lasu

    a) ekologiczne

    b) produkcyjne

    c) społeczne

    Zdjęcie notatki prześlij na adres:  irena.bubula@onet.pl

    Oglądnij film: https://www.youtube.com/watch?v=aeaHl2AlRYo

     

    Temat 2: Ochrona przyrody w Polsce

    Przeczytaj moduł 13 – str. 68-71.

    Rozwiń  zagadnienia w postaci notatki:

    1. Znaczenie ochrony przyrody w Polsce i na świecie.
    2. Formy ochrony przyrody (wyjaśnij pojęcia):
    1. parki narodowe
    2. rezerwaty przyrody
    3. parki krajobrazowe
    4. pomniki przyrody
    1.  Formy ochrony indywidualnej (wyjaśnij pojęcia):
    1. stanowiska dokumentacyjne
    2. zespoły przyrodniczo – krajobrazowe
    3. użytki ekologiczne
    1. Scharakteryzuj krótko dowolny  jeden górki i jeden nizinny park narodowy.
    2. Praca z mapą.
    1. wydrukuj  mapę Polski podaną poniżej i zaznacz na niej parki narodowe
    2. wklej  mapę do zeszytu

     

    Lokalizacja parków narodowych w Polsce.

     

    KLASA VIII A,B

    Temat 1: Brazylia – wykorzystanie zasobów naturalnych.

    Zapoznaj się z treścią modułu 19 – str. 86-88 oraz 97-99.

    Sporządź notatkę według podanych zagadnień:

    1. Brazylia – położenie, obszar, sąsiedzi.
    2. Warunki naturalne Brazylii:
    1. ukształtowanie powierzchni – regiony geograficzne
    2. klimat, temperatury, opady, pory roku
    3. wody powierzchniowe  - Amazonka największa rzeka świata
    4. roślinność naturalna: selwa, campos, catinga,
    5. ludność: rozmieszczenie, przyrost naturalny, urbanizacja, wielkie miasta, favele, slamsy
    1. Wykorzystanie zasobów naturalnych:
    1. rolnictwo
    2. pozyskiwanie drewna
    3.  hydroenergetyka
    4. surowce mineralne i główne okręgi przemysłowe

    Dla relaksu obejrzyj film i spróbuj zapamiętać 10 faktów: https://www.youtube.com/watch?v=sWHZVAVM0CM

    Rozwiąż  zadanie: określ współrzędne miasta Manaus i stolicy Brasili.

    Prześlij zdjęci notatki na adres: irena.bubula@onet.pl

     

    Temat 2: Australia – cechy środowiska przyrodniczego.

    Przeczytaj moduł 23 – str. 106-110.

    Sporządź notatkę według zagadnień:

    1. Położenie geograficzne Australii.
    2. Ukształtowanie powierzchni – krainy geograficzne.
    3. Klimat Australii.
    4. Wody powierzchniowe i podziemne, studnie artezyjskie – Wielki Basen Artezyjski.
    5. Endemity i relikty fauny i flory Australii.
    6. Zarys kolonizacji Australii, rozmieszczenie ludności.
    7. Aborygeni – autochtoniczna ludność Australii.
    8. Polacy w Australii i ich dokonania.

    Narysuj  studnię artezyjską. Podpisz jej elementy. Podaj jej znaczenie.

    Oglądnij film -  ciekawostki o Australii: https://www.youtube.com/watch?v=_sSJuN1EZaE

    Prześlij zdjęci notatki na adres: irena.bubula@onet.pl