•  

     

     

    Religia_klasa_5c_i_d_ks._Piotr_Pietruszka.docx

    Religia_klasy_6_ks._Piotr_Pietruszka.docx

    Religia_klasy_7__ks._Piotr_Pietruszka.docx

    Religia_klasy_8__ks._Piotr_Pietruszka.docx

     

    RELIGIA
    s. Bernadetta Jurkowska

     

    Klasa I a i I b

    Temat nr 32 : Słuchamy Boga i ludzi. (str. 58 podręcznik)

    Zapoznajemy się z postacią Samuela. Zachęcam w miarę możliwości do obejrzenia filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=RuOS2FU5jBQ  i wykonania zadania
     w ćwiczeniach ze str. 79.

    Temat nr 33: Na modlitwie słuchamy dobrego Boga.

    Bóg przemawia do nas na różne sposoby i przez różnych ludzi.
    Wykonaj zadanie 1 ze strony 82 w ćwiczeniach. Bóg przemawia do nas na kartach Pisma Świętego. Poproś kogoś z dorosłych, by wspólnie przez chwilę poczytać Biblię.

    Temat nr 34: Codzienna rozmowa z Bogiem - pacierz.

    Wykonaj zadanie nr 1 ze strony 83 w ćwiczeniach.
    Naucz się modlitwy : Grzeczne dziecko - str. 112 podręcznik.
    Pomódl się wieczorem przed snem.

    Temat nr 41: Z Jezusem na Drodze Krzyżowej.

    Przyjrzyj się ilustracjom Drogi Krzyżowej w podręczniku na str. 74.
    Pan Jezus na krzyżu otwiera szeroko ręce i chce nimi objąć każdego człowieka. Przytulić, jak kochająca mama czy tata. Podziękuj Panu Jezusowi za Jego miłość
    do wszystkich ludzi. Narysuj w zeszycie czerwone serce, a w nim znak krzyża.
    W ćwiczeniach na str. 95 dorysuj na koronie cierniowej kwiatuszek, gdy zrobisz dobry uczynek.

     

    Klasa II a i  II b

    Zapoznajemy się w podręczniku z tematami:

    Nr 44- Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi

    Nr 45- Utrata raju

    Nr 46- Grzechy główne

    Nr 47- Z Zacheuszem przemieniamy nasze życie.

     

     Do  tematu o Zacheuszu  zachęcam, by obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=DOX3iwwIQAs

     

    Uczymy się na pamięć stacji Drogi Krzyżowej i grzechów głównych.

    W ćwiczeniach do religii wykonujemy zadania do tematów od strony 155-165. Staramy się wraz z rodziną w domu, uczestniczyć w Drodze Krzyżowej.

     

    Przypomnienie:

    Konkurs plastyczny- Z Jezusem na drodze Krzyżowej. Wybieramy jedną stację, przedstawiamy dowolną techniką na kartce z bloku- format A4 lub A3 i podpisujemy tytuł stacji.
     

     

    Klasa III a i III b

    Zapoznajemy się  w podręczniku z tematami o pięciu warunkach dobrej spowiedzi i wykonujemy do każdego tematu wybrane przez siebie ćwiczenia od str. 116-131.

    Temat nr 35- Żal za grzechy

    Temat nr 36- Mocne postanowienie poprawy

    Temat nr 37- Szczera spowiedź

    Temat nr 38- Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.

    Proszę nauczyć się pięknie formuły spowiedzi( z zeszytu), pięciu warunków dobrej spowiedzi i wiadomości o grzechu(notatka w zeszycie).

    Zapoznać się z rachunkiem sumienia dla dzieci -str. 181- modlitewnik komunijny.

    Przypomnienie:

    Konkurs plastyczny- Z Jezusem na drodze Krzyżowej. Wybieramy jedną stację, przedstawiamy dowolną techniką na kartce z bloku- format A4 lub A3 i podpisujemy tytuł stacji.

    Proszę pamiętać o odprawianiu w domu w piątki Drogi Krzyżowej- np.: ze str.283 modlitewnik.

    Uczymy się pieśni wklejonych w zeszycie: Kocham Ciebie Jezu, Wszystko Tobie oddać pragnę, Chleba z nieba, Maryjo ja Twe dziecię.

     

     

    Klasa IV a i IV b

    Proszę o zapoznanie się z poszczególnymi tematami.

    Zapisz temat do zeszytu. W podręczniku do religii - przeczytaj i odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania sprawdzające umieszczone w podręczniku przy każdym temacie:

    Temat nr 42- Abraham, Izaak , Jakub -str. 162-165.

    Temat nr 43- Bóg opiekuje się ludem- dzieje Józefa.- str. 165-169.

    Przy tym temacie przedstaw w 7 punktach plan wydarzeń z życia Józefa (czyli nadaj tytuły do 7 ilustracji).

    Temat nr 44 - W niewoli egipskiej - str. 170-172.

    Temat nr 45 - Płonący krzew i Mojżesz. - str. 173-175.

    Przy tematach nr 44 i 45 zachęcam do obejrzenia filmu o Mojżeszu ze strony:

    https://www.youtube.com/watch?v=n4DZHfA93w0

     

    Przypomnienie:

    Bardzo proszę pamiętać o postanowieniach wielkopostnych, o odprawieniu w domu, w piątek-Drogi Krzyżowej np.: z modlitewnika komunijnego str. 283. 

     

     

    Klasa V a i  V b

    Zapoznajemy się w podręczniku z tematami:

    Nr 39- Jezus Chrystus Nową Paschą.

    Nr 40- Oto Baranek Boży.

    Nr 41- W Eucharystii doświadczamy obecności Boga.

    Nr 42- Chrystus umarł za nasze grzechy.

    Zapisujemy w zeszycie temat i odpowiadamy pisemnie  na 3 pytania sprawdzające umieszczone w podręczniku pod każdym tematem.

     

    Zachęcam  do obejrzenia filmu dla dzieci pt.: Baranek Boży:

     https://www.youtube.com/watch?v=IcKql6jn1mc

     

    Przypomnienie:

    Bardzo proszę pamiętać o postanowieniach wielkopostnych, o odprawieniu w domu, w piątek-Drogi Krzyżowej np.: z modlitewnika komunijnego str. 283. 


    kontakt z siostrą Bernadettą : jbernadetta@vp.pl