• Język niemiecki  - klasa 7 ABC 

    1. Atrakcje turystyczne Berlina

     

    Wypisz  z podręcznika str. 77 atrakcje turystyczne Berlina

    Uzupełnij ćw. 3,4 str. 77

    Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń materiał do tego tematu

     

    1. Praca z tekstem „Die Schule beginnt zu früh” – str. 78

     

    Przeczytaj tekst „Die Schule beginnt zu früh” ze strony 78.

    Wypisz nowe słownictwo występujące w tekście i przetłumacz wyrażenia i zwroty na j.polski korzystając ze słownika.

    Rozwiąż ćw. 1-3 ze str. 78 . Rozwiązania zapisz w zeszycie.

     

    1. Co jesz na śniadanie? – Artykuły spożywcze i posiłki.

     

    Zapisz w zeszycie  nazwy posiłków i artykułów spożywczych z ćw. 1 str. 87

    Przeczytaj z działu gramatyka str. 100 materiał dotyczący zaimka „man”.

    Rozwiąż w zeszycie ćw. 4-6 ze str.87

    Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń materiał do tego tematu.

    1. Jak smakuje jedzenie szkolne? – Wyrażanie opinii na temat jedzenia w stołówce szkolnej.

     

    Wypisz do zeszytu z ćw.1 str. 88 nazwy potraw w stołówkach szkolnych różnych krajów .

    Wykorzystując zwroty : gesund / sehr gut /  gut / schlecht opisz co sądzisz o tych potrawach. Wykorzystaj do tego celu czasownik „finden”.

    Rozwiąż ćw. 5 str. 88

    Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń materiał do tego tematu.

     

    W razie pytań proszę o kontakt mailowy: konrad.student@interia.pl

    Język niemiecki  - klasa 8A

    1. Jedziemy samochodem

     

    Zapoznaj się z przyimkami z celownikiem – podręcznik str. 98 i wypisz je do zeszytu.

    Przypomnij sobie jak zmieniał się rodzajnik określony i nieokreślony w celowniku.

    Rozwiąż ćw. 3,4 str. 86 i ćw. 5,6 str. 87.

    Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń materiał do tego tematu.

     

    1. Idę przez park. – Przyimki z biernikiem.

     

    Zapoznaj się z przyimkami z biernikiem – podręcznik str. 99

    Rozwiąż ćw. 1,2 str.88 i ćw. 5-8 str. 89

    Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń materiał do tego tematu.

     

    1. Jak dojdę do zoo? – Pytanie o drogę. Forma grzecznościowa „Sie”.

     

    Zapoznaj się z materiałem dotyczącym formy grzecznościowej „Sie” ze str.99

    Przeczytaj tekst z ćw. 2 str.90 i odpowiedz na pytania (odpowiedzi zapisz w zeszycie).

    Rozwiąż ćw. 3-5 str.90

    Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń materiał do tego tematu.

     

    1. Życie bez telefonu komórkowego. – Czynności życia codziennego.

    Praca z tekstem z ćw. 1 str.91 – przeczytaj tekst i wypisz do zeszytu nowe słownictwo.

    Wypisz typowe dla młodzieży w twoim wieku czynności dnia codziennego.

    Rozwiąż ćw. 1,2,4,5 str.91 z podręcznika.

    Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń materiał do tego tematu.

     

    W razie pytań proszę o kontakt mailowy: konrad.student@interia.pl

     

    klasa 8b

    Interessante Schulwege in Deutschland

    1.Powtórzenie przyimków z 3 i 4 przypadkiem. podr.str. 98 i 99

    2. Schulwege in Polen- ein Projekt.  Napisz w jaki sposób docierają do szkoły koledzy z twojej klasy. (min.5 zdań)

    podpisane prace przesłać proszę na adres  e-mailowy spwisniowa@o2.pl do dnia 2 kwietnia (może być skan,zdjęcie tekstu lub notatka)

    Frankfurt am Main ist eine Reise wert.

    1. Was kann man in Frankfurt am Main besichtigen? (podr.str 93) - odszukaj i napisz co jest interesującego we Frankfurcie nad Menem, a nie było o tym w tekście podręcznika.( szukajcie w internecie) notatkę zrób w zeszycie.

    2. Wykonajcie i uzupełnijcie ćwiczenia do tej lekcji w zeszycie ćwiczeń.

    Dialogecke Extra und Textecke Extra

    1. Powtórzenie zagadnień gramatycznych do rozdziału 4 Stadt,Land und Leute str. 94 -96

    Modewelt in Deutschland

    1.Ich habe einen Pulli an.-  przepisz do zeszytu nazwy ubirów i zapisz ich polskie znaczenie   str.102

    2.Powtórzyć proszę nazwy kolorów i wykonać ćwiczenia z zeszytów ćwiczeń do tej lekcji.

    Zapytania kierować na e-maila spwisniowa@o2.pl