• Plan_pracy_z_historii_kl._8b.pdf 

    Plan_pracy_z_historii_kl._6c.pdf

    Plan_pracy_z_historii_kl._5a_i_5c.pdf

    Plan_pracy_z_historii_kl._7b_i_7c.pdf

    Plan_pracy_z_historii_kl._4b.pdf

     

    HISTORIA 4A

    Witam uczniów klasy 4a. Zachęcam Was do utrwalania i poszerzania wiedzy z historii. Pomogą Wam w tym przygotowane przeze mnie tematy i ćwiczenia. Wykonanym zadaniom zróbcie zdjęcie i odeślijcie na mojego maila: nauczycielpolhist20@gmail.com

    Zofia Pilch

    Temat 1. Potop
    Tekst w podręczniku str.93-95.
    1. Objaśnij pojęcie „potop” i napisz kiedy takie wydarzenie miało miejsce w Polsce.
    2. Napisz krótką informację (ok. 3-4 zdania) - Kim był Stefan Czarniecki i z czego zasłynął?
    Wykorzystaj informacje z podręcznika oraz inne źródła.

    Temat 2. Bitwa pod Wiedniem 1683.
    Tekst w podręczniku str. 98-102.
    1. Przedstaw przebieg odsieczy Wiednia. Odpowiedź może być w punktach.
    2. Opisz dokonania króla Jana III Sobieskiego.
    3. DLA CHĘTNYCH. Narysuj jak wyglądał żołnierz husarii. Podpisz elementy uzbrojenia.

    Temat 3. Powstanie Kościuszkowskie.
    Tekst w podręczniku str.106-111.
    1. Przy podanych datach napisz wydarzenie: 1772, 3 V 1791, 1793, 4 IV 1794, 1795.
    2. Zredaguj krótką notatkę (3-4 zdania) – Tadeusz Kościuszko i jego osiągnięcia.

    HISTORIA 5B

    Witam uczniów klasy 5b. Zachęcam Was do utrwalania i poszerzania wiedzy z historii. Pomogą Wam w tym przygotowane przeze mnie tematy i ćwiczenia. Wykonanym zadaniom zróbcie zdjęcie i odeślijcie na mojego maila: nauczycielpolhist20@gmail.com

    Temat 1. Dynastia Piastów do Bolesław Krzywoustego – utrwalenie wiadomości.
    1. Ułóż krzyżówkę do hasła Dynastia Piastów. Wykorzystaj wiadomości z zakresu historii Polski do Bolesława Krzywoustego.

    Temat 2. Zjednoczona Polska.
    Tekst w podręczniku str.181-185.
    1. Przedstaw chronologię wydarzeń (przy dacie napisz wydarzenie). Daty: 1295, 1296, 1300, 1309, 1320,1331.
    2. Określ wiek tych dat (połowa). Narysuj oś czasu i zaznacz trzy wybrane daty na osi czasu.

    Temat 3. Polska Kazimierza Wielkiego.
    Tekst w podręczniku str.186-192.
    1. Napisz w punktach w jaki sposób Kazimierz Wielki wzmocnił swoje państwo.

    Temat 4. Unia Polski z Litwą.
    Tekst w podręczniku str.194-198.
    1. Wyjaśnij pojęcie unia. Podaj przyczyny zawarcia unii polsko-litewskiej. Podaj warunki na jakich Polska i Litwa zawarły unię.
    2. Wyjaśnij, czym królowa Jadwiga zasłużyła się dla Polski.

    Temat 5. Wielka wojna z zakonem krzyżackim.
    Tekst w podręczniku str.199-205.
    1. Przedstaw przyczyny wielkiej wojny z zakonem krzyżackim. Opisz przebieg bitwy pod Grunwaldem (ok.6-7 zdań).
    2. Możesz obejrzeć fragment filmu „Krzyżacy” – „Bitwa pod Grunwaldem”.

    HISTORIA 5D

    Witam uczniów klasy 5d. Zachęcam Was do utrwalania i poszerzania wiedzy z historii. Pomogą Wam w tym przygotowane przeze mnie tematy i ćwiczenia. Wykonanym zadaniom zróbcie zdjęcie i odeślijcie na mojego maila: nauczycielpolhist20@gmail.com

    Temat 1. Dynastia Piastów do Bolesław Krzywoustego – utrwalenie wiadomości.
    1. Ułóż krzyżówkę do hasła Dynastia Piastów. Wykorzystaj wiadomości z zakresu historii Polski do Bolesława Krzywoustego.

    Temat 2. Zjednoczona Polska.
    Tekst w podręczniku str.181-185.
    1. Przedstaw chronologię wydarzeń (przy dacie napisz wydarzenie). Daty: 1295, 1296, 1300, 1309, 1320,1331.
    2. Określ wiek tych dat (połowa). Narysuj oś czasu i zaznacz trzy wybrane daty na osi czasu.

    Temat 3. Polska Kazimierza Wielkiego.
    Tekst w podręczniku str.186-192.
    1. Napisz w punktach w jaki sposób Kazimierz Wielki wzmocnił swoje państwo.

    Temat 4. Unia Polski z Litwą.
    Tekst w podręczniku str.194-198.
    1. Wyjaśnij pojęcie unia. Podaj przyczyny zawarcia unii polsko-litewskiej. Podaj warunki na jakich Polska i Litwa zawarły unię.
    2. Wyjaśnij, czym królowa Jadwiga zasłużyła się dla Polski.

    Temat 5. Wielka wojna z zakonem krzyżackim.
    Tekst w podręczniku str.199-205.
    1. Przedstaw przyczyny wielkiej wojny z zakonem krzyżackim. Opisz przebieg bitwy pod Grunwaldem (ok.6-7 zdań).
    2. Możesz obejrzeć fragment filmu „Krzyżacy” – „Bitwa pod Grunwaldem”.

    HISTORIA 6A

    Witam uczniów klasy 6a. Zachęcam Was do utrwalania i poszerzania wiedzy z historii. Pomogą Wam w tym przygotowane przeze mnie tematy i ćwiczenia. Wykonanym zadaniom zróbcie zdjęcie i odeślijcie na mojego maila: nauczycielpolhist20@gmail.com

    Temat 1. Czasy stanisławowskie.
    Tekst w podręczniku str.196-202.
    1. Dlaczego lata rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego nazywamy czasami stanisławowskimi?
    2. Przedstaw w punktach korzystne i niekorzystne zjawiska gospodarcze w czasach stanisławowskich.
    3. Wyjaśnij, czym była i jakie zmiany w szkolnictwie wprowadziła Komisja Edukacji Narodowej.

    Temat 2. Konstytucja 3 maja 1791.
    Tekst w podręczniku str.204-209.
    1. Wyjaśnij nazwę Sejm Wielki i przedstaw zmiany wprowadzone przez Sejm w latach 1788-1790.
    2. Wymień najważniejsze zasady Konstytucji 3 maja (zmiany w organizacji i działaniu sejmu, co  Konstytucja zmieniała w sytuacji mieszczan i chłopów, dlaczego pozbawiała praw wyborczych szlachtę gołotę).

    Temat 3. Drugi rozbiór Polski.
    Tekst w podręczniku 211-217.
    1. Jaka była reakcja Polaków na uchwaloną Konstytucję 3 maja 1791 (kto ją przyjął z radością, a kto się jej sprzeciwił?).
    2. Kto i w jakim celu zawiązał konfederację targowicką?
    3. Krótko (w punktach) przedstaw przebieg wojny w obronie Konstytucji 3 maja.
    4. Zapisz datę i państwa biorące udział w drugim rozbiorze Polski. Napisz jakie obszary utraciła Polska.

    Temat 4. Upadek Rzeczpospolitej.
    Tekst w podręczniku str. 218-223.
    1. Wyjaśnij, pojęcie insurekcja. Przedstaw w punktach chronologicznie przebieg insurekcji (ok.5 punktów).
    2. Napisz datę trzeciego rozbioru Polski i państwa, które brały w nim udział.
    3. Wymień po trzy najważniejsze przyczyny rozbiorów Polski (wewnętrzne i zewnętrzne).

    Temat 5. Władcy elekcyjni- utrwalenie wiadomości.
    W oparciu o notatki z lekcji i wiadomości z podręcznika wykonaj krzyżówkę do hasła WOLNA ELEKCJA. Wykorzystaj wiadomości z historii Polski za panowania władców elekcyjnych.

    HISTORIA  6B
    Witam uczniów klasy 6b. Zachęcam Was do utrwalania i poszerzania wiedzy z historii i języka polskiego. Pomogą Wam w tym przygotowane przeze mnie tematy i ćwiczenia. Wykonanym zadaniom zróbcie zdjęcie i odeślijcie na mojego maila: nauczycielpolhist20@gmail.com

    Temat 1. Czasy stanisławowskie.
    Tekst w podręczniku str.196-202.
    1. Dlaczego lata rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego nazywamy czasami stanisławowskimi?
    2. Przedstaw w punktach korzystne i niekorzystne zjawiska gospodarcze w czasach stanisławowskich.
    3. Wyjaśnij, czym była i jakie zmiany w szkolnictwie wprowadziła Komisja Edukacji Narodowej.

    Temat 2. Konstytucja 3 maja 1791.
    Tekst w podręczniku str.204-209.
    1. Wyjaśnij nazwę Sejm Wielki i przedstaw zmiany wprowadzone przez Sejm w latach 1788-1790.
    2. Wymień najważniejsze zasady Konstytucji 3 maja (zmiany w organizacji i działaniu sejmu, co zmieniała w sytuacji mieszczan i chłopów, dlaczego pozbawiała praw wyborczych szlachtę gołotę).

    Temat 3. Drugi rozbiór Polski.
    Tekst w podręczniku 211-217.
    1. Jaka była reakcja Polaków na uchwaloną Konstytucję 3 maja 1791 (kto ją przyjął z radością, a kto się jej sprzeciwił?).
    2. Kto i w jakim celu zawiązał konfederację targowicką?
    3. Krótko (w punktach) przedstaw przebieg wojny w obronie Konstytucji 3 maja.
    4. Zapisz datę i państwa biorące udział w drugim rozbiorze Polski. Napisz jakie obszary utraciła Polska.

    Temat 4. Upadek Rzeczpospolitej.
    Tekst w podręczniku str. 218-223.
    1. Wyjaśnij, pojęcie insurekcja. Przedstaw w punktach chronologicznie przebieg insurekcji (ok.5 punktów).
    2. Napisz datę trzeciego rozbioru Polski i państwa, które brały w nim udział.
    3. Wymień po trzy najważniejsze przyczyny rozbiorów Polski (wewnętrzne i zewnętrzne).

    Temat 5. Władcy elekcyjni- utrwalenie wiadomości.
    W oparciu o notatki z lekcji i wiadomości z podręcznika wykonaj krzyżówkę do hasła WOLNA ELEKCJA. Wykorzystaj wiadomości z historii Polski za panowania władców elekcyjnych.

    HISTORIA  7A

    Witam uczniów klasy 7a. Zachęcam Was do utrwalania i poszerzania wiedzy z historii i języka polskiego. Pomogą Wam w tym przygotowane przeze mnie tematy i ćwiczenia. Wykonanym zadaniom zróbcie zdjęcie i odeślijcie na mojego maila: nauczycielpolhist20@gmail.com

    Temat 1. Nazizm w Niemczech i komunizm w ZSRR.
    1.Wiadomości w podręczniku str.155-161 (nazizm w Niemczech)
    1. Wyjaśnij pojęcia: pucz, nazizm, rasizm, antysemityzm, III Rzesza, Fuhrer, gestapo, noc kryształowa.
    2. Wymień cechy pastwa totalitarnego.
    Wiadomości w podręczniku str.163-167. Komunizm w ZSRR.
    1. Wyjaśnij pojęcia komunizm wojenny, NEP, kolektywizacja, kułacy.
    2. Przedstaw w punktach cele polityki Stalina i skutki prowadzonej przez niego polityki gospodarczej da ludności państwa.
    3.DLA CHĘTNYCH. Oceń system totalitarny w ZSRR.

    Temat 2. Odzyskanie niepodległości.
    Tekst str.170-174.
    1. Opisz okoliczności, w jakich doszło do odrodzenia państwa polskiego.

    Temat 3. Walka o granice.
    Tekst w podręczniku str. 176-181.
    1. Przedstaw postanowienia traktatu wersalskiego w sprawach granic Polski.
    2. Wymień przyczyny powstań śląskich, zapisz ich daty.
    3. Przedstaw wyniki plebiscytu na

    Śląsku, Warmii i Mazurach.

    Temat 4. Wojna polsko-radziecka.
    Tekst w podręczniku str. 183-188.
    1.Przedstaw przebieg i skutki Bitwy Warszawskiej.
    2. Wymień postanowienia pokoju ryskiego 18 marca 1921.

    Temat 5. Rzeczpospolita Polska.
    Tekst w podręczniku str. 190-194.
    1. Wskaż, mocne i słabe strony ustroju II Rzeczpospolitej w myśl postanowień konstytucji marcowej..
    2. Opisz okoliczności wyboru pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej.

    HISTORIA 8A

    Witam uczniów klasy 8a. Zachęcam Was do utrwalania i poszerzania wiedzy z historii. Pomogą Wam w tym przygotowane przeze mnie tematy i ćwiczenia. Wykonanym zadaniom zróbcie zdjęcie i odeślijcie na mojego maila: nauczycielpolhist20@gmail.com

    Temat 1. Od stalinizmu w Polsce do małej stabilizacji
    Tekst w podręczniku str. 165-173.
    1. Co nazywamy stalinizmem w Polsce
    2.Scharakteryzuj życie w czasach stalinowskich.
    3. Wyjaśnij przyczyny prześladowania Kościoła przez komunistów. Dlaczego aresztowano prymasa Wyszyńskiego.
    4. Wymień przyczyny Poznańskiego Czerwca.
    5.Wymień główne przemiany polskiego Października.
    6.Co nazywano okresem „małej stabilizacji”?

    Temat 2. Od Gomułki do Gierka.
    Tekst w podręczniku str. 176-182.
    1. Co nazywamy Marcem 1968?
    2. Przedstaw wydarzenia Grudnia 70 ( w punktach).
    3. Przedstaw wydarzenia Czerwca 76.

    Temat 3-4. Solidarność i stan wojenny w Polsce.
    Podręcznik 184-190.
    1. Czego domagali się strajkujący robotnicy w sierpniu 1980?
    2. Czym była „Solidarność”?
    Stan wojenny str. 192-199.
    1. Kto i w jaki sposób wprowadził stan wojenny? Wymień ograniczenia praw i wolności obywatelskich w stanie wojennym.
    2. W jaki sposób władze tłumiły protesty przeciwko stanowi wojennemu?
    3. Jakie represje zastosowały władze PRL wobec swoich przeciwników.
    4.DLA CHĘTNYCH. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że stan wojenny zasługuje na potępienie? Uzasadnij odpowiedź.