• Izba Regionalna w Wiśniowej

  • Izba Regionalna w Wiśniowej została utworzona po to aby:

    

      nasz wiśniowski, ciepły, pełen tradycji dom   nigdy  nie został zapomniany,

    

    

    podkreślić atrakcyjność naszej gminy

    

    

      pokazać, że wiśniowska młodzież potrafi pracować na rzecz środowiska lokalnego

    

      odpowiedzieć na apel naszego papieża Jana Pawła II, który mówił: Proszę, abyście nie przecinali korzeni, z których wyrośliście.”

    

   Organizatorka Izby Regionalnej i autorka folderu

   mgr  Zofia Pilch  - nauczycielka historii

   w SP i Gimnazjum

   w Wiśniowej.

   zajrzyj do  albumu foto

   .