• Ogólnopolska kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

     •  

                  Bieżący rok szkolny nie należy do najłatwiejszych. Mimo wszystko,  w ramach ogólnopolskiej kampanii “Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w październiku udało się przeprowadzić Szkolny Konkurs Profilaktyczny.

      Do  ogólnopolskich konkursów kampanii  zgłoszono ok. 120  prac !!! 

      Do konkursu szkolnego – ponad 80 !!!

      Wszystkie prace zostały wysłane do organizatorów kampanii. Czekamy na ogłoszenie wyników, które planowane jest na 31 grudnia 2020 r. Sami organizatorzy podają jednak “niepisany” termin ogłoszenia wyników na 6 grudnia 2020 r. 

                  Wszystkie prace były piękne!  Nie sposób było wybrać tych naj, naj… . Dlatego twórcy wyróżnionych prac otrzymują tytuł Laureata. Nagrody i dyplomy będą czekać cierpliwie w szkole do chwili, gdy wszyscy razem będziemy mogli sobie bezpiecznie pogratulowć. 

       

      Laureatami Szkolnego Konkursu Profilaktycznego są:

       

      “WEHIKUŁ CZASU. MÓJ NAJSZCZĘŚLIWSZY DZIEŃ”

       

                  klasy 1-3:        1. Patrycja Leśniak kl. 3b

                                         2. Alicja Kus kl. 1a

                                         3. Wojciech Kus kl. 3b

                                         4. Julia Twardosz kl. 3a

                                         5. Lena Murzyn kl. 1a

                                         6. Nadia Stasiak kl. 2a

                                         7. Michał Murzyn kl. 3a

                                          8. Aleksandra Maj kl. 3a

                                         9. Michał Kęsek kl. 1a

                                         10. Aleksandra Sambor kl. 3a

                                         11. Paulina Kęsek kl. 3b

                                         12. Barbara Jamróz kl. 1a

                  klasy 4-8:        1. Wiktoria Tomera kl. 5b

                                         2. Natalia Kowal kl. 7b

                                         3. Julia Kowal kl. 5a

       

      “ SPORT TO ZDROWIE – POCZTÓWKA DLA PRZYJACIELA”

       

        klasy 1-3:     1. Lena Murzyn kl. 1a

                              2.  Jakub Murzyn kl. 1a

                              3. Oliwia Warmuz kl. 2b

                              4. Karol Bednarz kl. 1a

       

      klasy 4-6:        1. Michał Mistarz kl. 6a

                              2. Piotr Dudzik kl. 6a

                              3. Patryk Dominik kl. 6a

       

      klasy 7-8:        1. Adam Rzońca kl. 7a

                              2. Gabriela Kurowska kl. 8c

       

       

       

                                                                                                    SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

     • Zmiana planu lekcji

     • Od poniedziałku 30 listopada  2020 r. będzie obowiązywał nowy plan lekcji. Od jutra możecie się z nim zapoznać. Jest w nim wiele zmian i będzie obowiązywał do ferii.

     • Zdalne nauczanie

     • Informacja ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej dot.zdalnego nauczania.

      Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

      Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.