• Biegowy sprawdzian przed Sztafetą.

     • Pierwsze w tym roku szkolne biegi przełajowe za nami!

      W czwartek  10 września przeprowadzono w naszej szkole jesienne biegi przełajowe na dystansie 800 metrów. Zawody rozegrano w czterech kategoriach. Dopisała nie tylko piękna pogoda i fantastyczna atmosfera podczas zawodów, ale przede wszystkim ogromna frekwencja szczególnie w klasach IV-VI. Rywalizację ukończyło  aż 158 zawodników!!! Brawa dla wszystkich uczestników. Najlepsi będą reprezentowali naszą szkołę 18 września podczas Sztafety Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCh.

      W kategorii dziewcząt rocznik 2008-2010 miejsca pierwszej dziesiątce zajęły:

      1. Kowal Magdalena
      2. Banach Łucja
      3. Muta Anna
      4. Hebda Zofia
      5. Kus Anna
      6. Węgrzyn Agata
      7. Rokosz Gabriela
      8. Muta Gabriela
      9. Zając Natalia
      10. Murzyn Milena

      W kategorii chłopców rocznik 2008-2010 miejsca pierwszej dziesiątce zajęli:

      1. Mistrz Michał
      2. Jamróz Bartosz
      3. Rokosz Łukasz
      4. Muta Michał
      5. Urbaniak Damian
      6. Juras Mateusz
      7. Dominik Patryk
      8. Pąpka Oskar
      9. Rokosz Dawid
      10. Jamróz Michał

      W kategorii dziewcząt rocznik 2006-2007 miejsca pierwszej dziesiątce zajęły:

      1. Kowal Karolina
      2. Galia Julia
      3. Mazan Wiktoria
      4. Urbaniak Amanda
      5. Dróżdż Zuzanna
      6. Szczechowicz Julia
      7. Błaszczak Grażyna
      8. Kus Natalia
      9. Karpiel Aleksandra
      10. Murzyn Amelia

      W kategorii chłopców rocznik 2006-2007 miejsca pierwszej dziesiątce zajęli:

      1.   Klikuszewski Karol

      1.   Jamróz Tomasz

      3.   Murzyn  Kacper

      4.   Rokosz Bartłomiej

      5.   Pąpka Wiktor

      6.   Bajer Grzegorz

      7.   Murzyn Grzegorz

      8.   Chlipała Jarosław

      9.   Dominik Mateusz

      10. Rzońca Mateusz

     • Ślubowanie pierwszoklasistów.

     • Idą pierwszaki, dawne maluchy.                                                                                                                       

      Jeden w drugiego, to same zuchy!

       

      Witajcie Pierwszaki!

      Uroczyste przyjęcie 40 uczniów klas pierwszych do grona uczniów Szkoły Podstawowej   im. Władysława Orkana w Wiśniowej odbyło się dn. 9.09.2020 r.  Wychowawcami klas pierwszych są:  kl.1a - Marzena Tomera ,   kl.1b -Beata Stasiak.   W tym roku szkolnym  Ślubowanie i Pasowanie na ucznia odbyło się już we wrześniu. Uroczystość miała miejsce na sali gimnastycznej,  z zachowaniem obowiązujących w szkole zasad i procedur bezpieczeństwa.  Pierwszoklasiści stanęli na wysokości zadania – bardzo dojrzale i z powagą recytowali wiersze. Ubrani w stroje galowe wobec dyrekcji szkoły, wychowawców i rodziców uroczyście ślubowali:

      „ Ślubujemy  dbać o dobre imię naszej szkoły.    

      Swą nauką i zachowaniem  sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

      Przestrzegać porządku i czystości.

      Szanować pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.”

       

      Każdy uczeń na pewno zapamięta chwilę, w której Pan Dyrektor Krzysztof Głowacki wielkim ołówkiem pasował go na ucznia naszej szkoły. Wzruszeni rodzice uwiecznili ten moment robiąc zdjęcia i nagrywając filmiki.

      Ślubowanie zakończyło wręczenie upominków oraz wspólne pozowanie do zdjęć.

      Gratulujemy Wam Pierwszoklasiści!

      Życzymy dużo radości i sukcesów w nauce!

     • Informacja od pana A. Szostaka dot. wyżywienia i form rozliczenia .

     • W związku panującą pandemią COVID – 19 następują zmiany w sprzedaży abonamentów na wyżywienie.

       

      Płatność będzie dokonywana tylko w formie przelewu na rachunek bankowy

      39 1950 0001 2006 0093 6010 0003

      - termin płatności będzie do 3 każdego miesiąca.

       

      Brak opłaty do obowiązującego terminu będzie skutkowało wtrzymaniem  wydania posiłków.

       

      Nie będzie zgłaszania nieobecności uczniów na posiłkach mailowo lub telefonicznie - odpisy będą dokonywane na podstawie obecności  ucznia w szkole wg przygotowanej listy  potwierdzonej przez  szkołę.

       

      Zwrot za niewykorzystane posiłki będzie dokonywany na rachunek bankowy do 7 każdego miesiąca, na podstawie listy potwierdzonej przez  szkołę.

      Kontakt rodziców z właścicielem firmy:  tel.  730 789 236   lub przez adres mailowy szkoły: spwisniowa@o2.pl

     • Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

     • W piątek 31 lipca 2020r. o godzinie 9.oo w sekretariacie s.39 odbierać będą zaświadczenia uczniowie kl.8a, a od godz. 10.oo uczniowie kl.8b. Przypominam o zachowaniu odległości 2m i maseczkach oraz dezynfekcji rąk.

           Dyrektor

      Krzysztof Głowacki

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • Z racji COVID – 19  zakończenie roku szkolnego w naszej szkole odbędzie się inaczej niż zwykle. Nie będzie akademii, a wręczenie tylko świadectw i nagród dla uczniów odbędzie się wg następujących zasad:

      Uczniowie przychodzą  na wyznaczoną godz. z zachowaniem wymaganych środków ostrożności (maseczka, zachowanie bezpiecznego odstępu i nie gromadzenie się) na plac szkolny ( popularne płytki) - nie wchodzimy do budynku szkoły.

      Uczniowie klas : 1a ,1b , 2a ,2b, 3a  i 3b  -  godz. 9.oo

      Uczniowie klas : 4a,4b,5a,5b,5c,5d, 6a,6b,6c – godz. 10.oo

      Uczniowie klas : 7a,7b,7c,8a,8b – godz. 11.oo

       Na zdezynfekowanych stolikach przygotujemy: świadectwa w foliowych koszulkach, nagrody dla uczniów, listę odbioru świadectw dla ósmoklasistów. Przygotowujemy trzy takie stanowiska.Świadectwa będą wydawane w trzech oddalonych od siebie miejscach.

      Po zakończeniu wydawania dla pierwszej grupy uczniów, dezynfekujemy stoliki i powtarzamy całą procedurę.

      W razie deszczu   uroczystość wręczania świadectw i nagród dla  uczniów  klas 1-7  w tym dniu  się nie odbędzie.  Wyjątek stanowić będą  uczniowie klas ósmych, którzy z zachowaniem procedur sanitarnych , podobnie jak na egzaminie ósmoklasisty - o godz.11.oo  w sali gimnastycznej odbiorą swoje świadectwa niezbędne im do rekrutacji do szkół średnich.

      Osoby, które obawiają się kontaktu z innymi  lub nie odbiorą świadectw 26.czerwca br. (deszcz) będą  mogli odebrać świadectwo w czasie wakacji  w dni pracy  sekretariatu   w godz. 9:00 – 12:0  lub we wrześniu  (nie dotyczy uczniów klas 8ab)

                      

                    Dyrektor                                       

              Krzysztof Głowacki

     • Kampania społeczna "Zachowaj Trzeźwy Umysł".

     •             Od wielu już lat miesiąc czerwiec kojarzy się w naszej szkole z  realizacją  konkursów profilaktycznych związanych z kampanią społeczną "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Również w tym roku – zdalnie -  można wziąć udział w konkursach profilaktycznych związanych z ww. kampanią.

      Tematy konkursów – jak co roku  -  są bardzo ciekawe i przystępne:

      1. "Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!" - konkurs indywidualny
      2. "Sport to zdrowie – pocztówka dla przyjaciela"  - konkurs indywidualny
      3. "Rozwiąż krzyżówkę" – konkurs indywidualny

      Ze względu na panującą epidemię terminy konkursów przedłużono do końca września 2020 roku.   Prace konkursowe można jednak wysyłać drogą mailową już dziś!!

      Zainteresowane osoby proszę o kontakt z p. Joanną Trychtą – asia.trychta@wp.pl

      Szczegóły kampanii i regulaminy  konkursów dostępne są na stronie:

      https://www.trzezwyumysl.pl/2019/12/konkursy-ztu-2020-regulaminy/

     • Harmonogram konsultacji nauczycielskich dla uczniów kl.4-8 od 1 czerwca 2020r.

     • Przygotowany został dla was harmonogram konsultacji z nauczycielami od dn.1 czerwca br..

      Jutro  tj. 04.06.2020r. nie będzie w szkole  konsultacji z panią Jolantą Oskwarek.Przepraszamy.!

      Pani Agnieszka Suruło zmienia termin konsultacji dla uczniów od przyszłego tygodnia z czwartku na poniedziałek Poniedziałek lekcja 1 5d (od 8.06) lekcja 2 5c (od 8.06)lekcja 3 6a (od 8. 06) lekcja 4 4a (od 8.06)

      Na konsultacje przychodzimy do szkoły z zachowaniem wszystkich zasad zawartych w Procedurze bezpieczeństwa w okresie pandemii w SP im. W.Orkana w Wiśniowej oraz wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół - Konsultacje w szkole ( są na naszej stronie internetowej) oraz z deklaracją  rodzica i oświadczeniem, które są załącznikami do Zarządzenia dyrektora Nr 13/2019/2020.

      Harmonogram_konsultacji_nauczycielskich__dla_uczniow_kl(1).docx

     • Harmonogram konsultacji dla uczniów klas ósmych.

     • Harmonogram konsultacji  grupowych uczniów

      klas VIII od 25 do 29 maja 2020 r.,

      z przedmiotów egzaminacyjnych.

      Poniedziałek 25.05.2020 r. konsultacje z języka angielskiego (sala 75 i 77)

      godz. 9.oo do 9.45. – grupa A1 s.75

      godz. 9.oo do 9.45. – grupa B1 s.77

      godz. 9.55 do. 10.40 – grupa A 2 s.75

      godz. 9.55 do. 10.40 – grupa B 2 s.77

       

      Środa 27.05.2020 r. konsultacje z języka polskiego i matematyki  kl. 8a

      godz. 9.00 do. 9.45 – grupa 1 –s.85. – j.polski

      godz. 9.55 do.10.40 – grupa 1 s.78- matematyka

      godz. 9.00 do. 9.45 – grupa 2 –. – matematyka78

      godz. 9.55 do.10.40 – grupa 2 s. - j.polski s.85

       

      Środa 27.05.2020 r. konsultacje z języka polskiego i matematyki  kl. 8b

      godz. 11.00 do. 11.45 – grupa 1 –s.85. – j.polski

      godz. 12.oo do.12.45. – grupa 1 s.78- matematyka

      godz. 11.00 do. 11.45 – grupa 2 – s.78- matematyka

      godz. 12.oo do.12.45   -grupa2. s.85. – j.polski

       

      1. Przed wejściem na teren szkoły uczniowie zobowiązani są do zapoznania z procedurami postępowania i bezwzględnego ich przestrzegania.

      Procedury dostępne na stronie internetowej szkoły .(zakładka Praca szkoły po 25 maja 2020r.   Wytyczne GIS,MZi MEN dla szkół

      ·  Konsultacje_w_szkole_____wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.docx

     • UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!

     • W zakładce "Praca szkoły od 25 maja 2020r." znajdują się załączniki Nr 1,2,3,4 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły  Nr 13/19/20 z dn.18 maja br. dot. procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Wiśniowej. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ich treścią ,                   i stosowanie się do ich zaleceń w czasie przebywania uczniów na terenie szkoły. Zanim uczeń wejdzie do budynku szkoły rodzic zobowiązany jest wypełnić i przynieść ze sobą w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole

      OŚWIADCZENIE - zał. Nr 2 do zarządzenia ( pobrać ze strony szkoły W zakładce "Praca szkoły od 25 maja 2020r."

      DEKLARACJA RODZICA zał. Nr 3 ( pobrać ze strony szkoły W zakładce "Praca szkoły od 25 maja 2020r.")

      Z racji uruchamianych w szkole zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów kl.1-3  oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych  i konsultacji dla uczniów klas 8 przed egzaminem, niezbędna jest  nam wyrażona na piśmie Państwa wola uczestniczenia  waszego dziecka w takich zajęciach i oświadczenie o dobrowolności i świadomości ryzyka i przestrzegania procedur sanitarnych na terenie szkoły. Dlatego jest to dla nas bardzo ważne. Prosimy tego nie przeoczyć. Uczniowie klas ósmych mogą  przy okazji pierwszego pobytu w szkole dostarczyć nam w/w dokumenty .

       

                                                                                                                                       Wiśniowa dn.18.05.2020 r.

       

      Zarządzenie Nr 13/19/20

      Dyrektora Szkoły Podstawowej im.  Władysława Orkana w Wiśniowej

      z dnia 18 maja 2020 r.

      w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa COVID-19

       

       

      Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy

      • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
      • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
      • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
       i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
      • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 ze zm.);
      • wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.

      zarządzam, co następuje:

      §1.

      1. Niniejszym wprowadzam:
      1. „Procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
      2. Oświadczenie rodziców stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
      3. Deklarację rodziców stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
      4. Tabelę pomiaru temperatury dziecka stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.
      1. Procedura, o której mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązuje wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.

       

      §2.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

       

                                                                                                                                                    Dyrektor   Szkoły

      Krzysztof Głowacki

     • Dni wolne od zajęć - zmiany

     • W związku z koniecznością przesunięcia terminu egzaminów ósmoklasistów  informujemy, że terminy  DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  zostały ZMODYFIKOWANE DO  AKTUALNYCH POTRZEB.


      Nowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla klas 1-7, to:


      16.06.2020- wtorek
      17.06.2020-środa
      18.06.2020- czwartek

      w w/w/ dniach uczniowie klas 8 piszą egzamin.


      Przypominamy, że dzień 12.06.2020r. - piątek po Bożym Ciele, pozostaje dniem wolnym od zajęć zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

     • Zarządzenie dot. przedszkoli

     •                                                                                                                           Wiśniowa, dnia 15.05.2020 r. 

      Zarządzenie Nr 12/2019/2020

      Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej

      z dnia 15.05.2020 r. 

      w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej  z oddziałami  przedszkolnymi w Poznachowicach Dolnych i Wierzbanowej  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem         i zwalczaniem COVID-19

                                             Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu   z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

      § 1.

      1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej z oddziałami w Poznachowicach Dolnych  i  Wierzbanowej  w okresie od dnia 19 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w w/w przedszkolach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      § 2.

      Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronach internetowych ZPO w Wiśniowej  (Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej oraz Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Wiśniowej) .

      § 3.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2020 r.

       

                                                                                                    Dyrektor Zespołu

                                                                                                    Krzysztof Głowacki