• MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY – PODSUMOWANIE KONKURSU

     •  

      Chętni uczniowie z klas 4 – 8 naszej szkoły przez cały adwent rozwiązywali codziennie po jednej zagadce matematycznej a następnie przyniesione do szkoły zeszyty zostały komisyjnie ocenione przez nauczycieli matematyki: p. Martę Ligęzowską, p. Barbarę Matusiak, p. Małgorzatę Raszewską oraz p. Elżbietę Studnicką. Super, że aż tyle osób podjęło się tego mozolnego i intrygującego wyzwania. Wśród zadań były m. in. krzyżówki, wykreślanki i rebusy. Gratulujemy wiedzy matematycznej, wytrwałości, cierpliwości i zapału a niektórym także zdolności artystycznych przy wykonywaniu rysunków. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas wysiłki, aby ukazać atrakcyjność matematyki, pozwoli chociaż niektórym spojrzeć na nią w pastelowych barwach.

       

      KLASY CZWARTE:

      I miejsce Agata Postrożna 4a

      II miejsce Liwia Burkat 4b

      III miejsce Zuzanna Kowal 4b i Milena Murzyn 4b

       

      Ponadto udział wzięli: Zuzanna Opoka 4a, Dawid Tokarz 4b, Kacper Bernat 4b, Anna Lenart 4b, Antoni Bubula 4b,

       

      KLASY PIĄTE:

      I miejsce Gabriela Dudzik 5a

      II miejsce Kamil Burkat 5a, Julia Kowal 5a

      III miejsce Gabriela Tokarz 5a, Przemysław Cygan 5b

       

      Ponadto udział wzięli: Muta Gabrysia 5b, Ciślik Aneta 5a, Zielińska Olga 5a, Dudzik Alan 5a, Dominik Kacper 5b, Tokarz Ewelina 5b, Rokosz Łukasz 5b, Sadkiewicz Magda 5b, Tomera Wiktoria 5b.

       

      KLASY SZÓSTE:

      I miejsce Kacper Matusiak 6c i Julia Piwowarczyk 6d

      II miejsce Milena Murzyn 6c

      III miejsce Julia Grabowska 6c i Patryk Dominik 6a

       

      Ponadto udział wzięli: Patrycja Hudyga 6a, Karolina Paździor 6a, Piotr Dudzik 6a, Andrzej Twardosz 6a, Krystian Cygan 6c, Krzysztof Polak 6c i Patrycja Postrożny 6c

       

      KLASY SIÓDME:

      I miejsce Adam Rzońca 7a

      II miejsce Joanna Zając 7b

      III miejsce Marcin Tomera 7b

       

      Ponadto udział wzięli: Jakub Bajer 7a, Wiktoria Głąb 7a, Kinga Ruman 7a, Bartłomiej Sambor 7a, Andrzej Górka 7c

       

      KLASY ÓSME:

      I miejsce Gabrysia Kurowska 8c

      II miejsce Julia Szczechowicz 8c

      III miejsce Amelia Murzyn 8b Amanda Urbaniak 8b oraz Anna Hanula 8b

       

      Ponadto udział wzięli: Aneta Górka 8a, Gabriela Maj 8a, Karolina Kowal 8c, Natalia Kus 8c, Zuzanna Dróżdż 8c, Mateusz Dominik 8b, Joanna Pazdur 8b, Barbara Ciślik 8b, Grzegorz Murzyn  8b, Bartosz Polak 8b, Katarzyna Jania 8b i Wiktoria Rokosz 8b.

       

      GRATULUJEMY!

       

      W ostatnich dniach nauczyciele matematyki zainspirowani Walentynkami (14.02) oraz Światowym Dniem Kota (17.02) przeprowadzili lekcje powtórkowe, które znów szczególnie zaktywizowały uczniów. Było kodowanie, rebusy, kwadraty magiczne oraz tematyczne zagadki logiczne. Aż „głowy pękały”…

       

      Elżbieta Studnicka

     • Wyniki konkursu fotograficznego "Zatrzymać zimę"

     •                 

      I KATEGORIA (KLASY 1-3)

      I MIEJSCE

      Igor Dominik 2a

       

      II MIEJSCE

      Kamil Kowal 1a

      Amelia Kozłowska 1a

       

      III MIEJSCE

      Magdalena Murzyn 1a

      Paulina Kęsek 3b

      Przemysław Tomera 2a

                                                                                                   

       II KATEGORIA (KLASY 4 -8)

       

      I MIEJSCE

      Alan Dudzik 5a

       

      II MIEJSCE

      Agnieszka Dudek 8c

      Zuzanna Kowal 4b

       

      III MIEJSCE

      Milena Murzyn 6c

      Weronika Kowalczyk 7b

      Małgorzata Pala 8c

     • Konkurs „Zatrzymać zimę”

     • Regulamin konkursu

      1. Cele konkursu: rozwijanie umiejętności obserwacji świata, zaszczepianie i rozwijanie pasji fotograficznej, uwrażliwienie na odbiór środowiska naturalnego w zakresie estetycznym i ekologicznym.
      2. Tematyka prac: Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia zimowego. Fotografia (zdjęcie) wykonana przez uczestnika Konkursu powinna ukazywać przyrodę w okresie zimowym. Fotografie mogą przedstawiać krajobrazy (np. las, ogród, ulice, pola), dyscypliny sportowe związane z tą porą roku lub zimowe detale. Interpretację tematu zostawiamy Waszej wyobraźni.
      3. Uczestnicy: Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Wiśniowej.
      4. Kategorie konkursu:  Grupa młodsza (klasy I-III), Grupa starsza (klasy IV-VII).
      5. Warunki uczestnictwa: W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły. Można wysłać tylko jedno zdjęcie o tematyce konkursowej w formie: zapisu fotografii cyfrowej na adres mailowy: konkursfoto123@op.pl
      6. Prace przesyłane na powyższy adres powinny być opatrzone tytułem np. Konkurs fotograficzny- praca IMIĘ I NAZWISKO KL.X .
      7. Terminy:  

      Dostarczenie prac: do 28 stycznia 2021r.

      Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu: 2 lutego 2021r.

      1. Kryteria oceniania:  Zgromadzone jury weźmie pod uwagę estetykę oraz jakość wykonania zdjęcia, pomysłowość. Zdjęcia niezgodne z tematem nie będą poddawane ocenie. Wszystkie zdjęcia zostaną wywołane oraz zamieszczone na gazetce szkolnej.
      2. Nagrody: Przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy dla autorów najlepszych prac. Najciekawsze zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
      3. Organizator:

      Samorząd Uczniowski

     • “Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Laureaci konkursu.

     •             Bieżący rok szkolny nie należy do najłatwiejszych. Trudności, przed którymi stajemy skutecznie zmieniają życie dnia codziennego.

      Dlatego bardzo cieszy fakt, że mimo przeciwności losu udało się przesłać prace na ogólnopolski konkurs organizowany w ramach kampanii “Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

               Działania w ramach ww. akcji są naszym uczniom dobrze znane. W kampanii szkoła bierze aktywny udział od wielu już lat. W tym roku również złożono wiele prac  konkursowych. Powodzeniem cieszyły się wszystkie tematy konkursowe.

      Z powodu pandemii przedłużone zostały terminy konkursów, a co się z tym wiąże –  wyniki konkursowe. Wszystko jednak jest już wiadome.

               W ramach konkursu: “Wehikuł czasu – mój najszczęśliwszy dzień” Laureatami konkursu  zostali:

      kl. 1a: Alicja Kus, Amelia Kozłowska, Lena Murzyn, Franciszek Konieczny

      kl. 1b: Liliana Kowal

      kl. 3a: Daria Szlachetka

      kl. 3b: Patrycja Leśniak, Wojciech Kus

       

      Dziękujemy za godne reprezentowanie

       naszej szkoły i gminy, wkład pracy oraz poświęcony czas!

      Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom!

     • Uwaga uczniowie i rodzice !

     • W zakładce Plan lekcji został umieszczony nowy podział godzin, który obowiązywał będzie od dnia 18 stycznia 2021 r.  W tym dniu rozpoczynamy drugie  półrocze .Proszę się z nim zapoznać- jest tam kilka ważnych zmian.

      Od poniedziałku do szkoły przychodzą tylko uczniowie klas 1-3. Obowiązywać będzie rygor sanitarny według Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych. Uczniowie pozostałych klas uczą się zdalnie  zgodnie z nowym planem lekcji.

      Autobus będzie dowozil dzieci do szkoły - zmiana kierunku -rozpoczyna od Poznachowic Dolnych. Maseczki na czas przejazdu do szkoły i podczas przerw lekcyjnych.

       

       

     • Czyste powietrze.

     • 1 artykuł

      Czas na czyste powietrze

      Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest spalanie węgla w przydomowych kotłowniach. Niestety, stężenie wielu szkodliwych substancji znacznie przekracza przyjęte normy powodując, że nasz kraj przoduje w europejskich statystykach.

      Problem niskiej emisji, czyli emisji szkodliwych pyłów i gazów na wysokości nie większej niż 40 metrów pogłębia się, niosąc za sobą coraz poważniejsze konsekwencje dla zdrowia i środowiska naturalnego. Niska emisja odpowiada za fatalny stan powietrza, a do jej głównych źródeł zalicza się gospodarstwa domowe ogrzewane przez spalanie paliw stałych, w szczególności złej jakości węgla, drewna, brykietu oraz nielegalnie spalanych śmieci. Dużym problemem pozostaje również zły stan techniczny systemów grzewczych, w szczególności przestarzałe piece, nieodpowiednia izolacja domów i utrata energii w procesie ogrzewania. W połączeniu z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak duża wilgotność powietrza i brak wiatru, zanieczyszczenia osiągają bardzo wysokie wartości. Nie bez znaczenia pozostaje położenie geograficzne – w dolinach smog kumuluje się nad naszymi domami i zalega tam przez dłuższy czas.

      Kluczowym elementem w walce ze smogiem jest wymiana starego pieca na nowy, bardziej ekologiczny. Kupując opał warto zwrócić uwagę na jego jakość, co w dużej mierze przekłada się na kaloryczność i efektywność spalania. Palenie śmieci jest surowo zabronione. Pamiętajmy, że każdy z nas ma realny wpływ na powietrze, którym oddychamy.

      Artykuł w ramach projektu „Wymiana starych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Wiśniowa” współfinansowany z Unii Europejskiej  - RPO WM na lata 2014-2020

       

      2 artykuł

      Biomasa – zielona energia

      Czym jest biomasa? To materiał coraz częściej i chętniej wykorzystywany do wytwarzania energii. Jako ekologiczna energetyczna alternatywa zyskuje coraz szersze grono zwolenników.

      Biomasa jest rodzajem odnawialnego źródła energii. Określana jako źródło energii pierwotnej, w skład której wchodzą wszelkie substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Biomasę pozyskuje się z resztek organicznych pochodzących z gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych, leśnictwa czy materiałów uzyskiwanych w wyniku pielęgnacji publicznych terenów zielonych. Biomasa to łatwo dostępna, w pełni naturalna i ekologiczna substancja. Powstaje niezależnie od warunków pogodowych, a jej składowanie nie niesie ryzyka dla środowiska naturalnego.

      Biomasa to atrakcyjna alternatywa dla węgla, podczas jej spalania emisja tlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenku azotu jest niższa niż podczas spalania paliw kopalnianych.

      Jak wykorzystać biomasę w celu uzyskania energii? Istnieje kilka rozwiązań, w tym jej spalanie lub przetworzenie na paliwo ciekłe lub gazowe. Właściwości biomasy są ściśle związane z jej rodzajem i stanem skupienia – im bardziej sucha i zagęszczona, tym bardziej wartościowa i kaloryczna. Największą popularnością cieszą się biomasy w formie stałej w postaci brykietu i pelletu, powszechnie stosowane do ogrzewania gospodarstw domowych. Biomasa w formie gazowej to głownie dwutlenek węgla i metan, powstające w miejscach oczyszczania ścieków i składowania odpadów. Biogaz wykorzystywany jest w produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej.

      Szerokie możliwości stosowania biomasy niosą za sobą wiele korzyści dla środowiska naturalnego. Dodatkowo, łatwa dostępność przekłada się na niska cenę, czyniąc to rozwiązanie nie tylko ekologicznym, ale również ekonomicznym wyborem. Artykuł w ramach projektu „Wymiana starych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Wiśniowa” współfinasowany z Unii Europejskiej  - RPO WM na lata 2014-2020

      Czas na czyste powietrze

      Smog – niewidzialne zagrożenie

      Spalając węgiel szkodzimy sobie i innym. Destrukcyjny wpływ trujących substancji zawartych w smogu staje się coraz większym problemem. Smog niepostrzeżenie wkrada się do naszych płuc, siejąc spustoszenie w całym organizmie.

      W sezonie grzewczym jesteśmy nieustannie narażeni na wdychanie zanieczyszczonego powietrza. Przebywając na zewnątrz do naszego organizmu wnikają śmiertelnie niebezpieczne substancje, takie jak wodorotlenki, tlenki siarki i azotu, benzoapiren, czy pyły zawieszone. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że smog to niewidzialny zabójca, który stopniowo zabiera nam zdrowie.

      Zanieczyszczone powietrze negatywnie wpływa na układ oddechowy, powodując przewlekłe choroby płuc, astmę, alergie, częste infekcje dróg oddechowych, podrażnienia oczu, nosa i gardła, a także uporczywy kaszel i chrypkę. Na szkodliwe oddziaływanie smogu szczególnie narażone są osoby starsze i dzieci.  Oddychanie powietrzem o wysokich stężeniach pyłu zawieszonego, tlenku siarki i azotu, jak również ozonu i tlenku węgla wiąże się z chorobami układu krwionośnego, takimi jak udar niedokrwienny mózgu, miażdżyca, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze czy powikłania zakrzepowo-zatorowe.

      Jedną z najpoważniejszych zdrowotnych konsekwencji nadmiernej emisji trujących substancji są nowotwory. Współcześnie zanieczyszczenie powietrza obok palenia papierosów uznawane jest za jeden z najważniejszych czynników chorobotwórczych. Chrońmy naszych bliskich – wybierajmy ekologiczne rozwiązania, ograniczające niską emisję.

      Artykuł w ramach projektu „Wymiana starych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Wiśniowa” współfinasowany z Unii Europejskiej  - RPO WM na lata 2014-2020

      Czy mam realny wpływ na jakość powietrza w moim otoczeniu?

      Każdy z nas ma ogromny wpływ na to, jakim powietrzem oddychamy. Wystarczy kilka prostych kroków, aby realnie zmieniać swoje otoczenia. Poniżej kilka przydatnych wskazówek, dzięki którym życie stanie się bardziej ekologiczne i przyjazne środowisku.

      Wymiana starego pieca na nowy, bardziej ekologiczny to pierwszy krok w walce o czyste powietrze. Kluczowe jest kupowanie dobrej jakości opału, posiadającego odpowiednie świadectwo. Nie spalaj wilgotnego drewna, a decydując się na ogrzewanie domu kominkiem, wybierz kominek gazowy lub biokominek. Pamiętaj, że spalanie śmieci jest surowo zabronione. Segreguj odpady – to bardzo ważne! Zdecydowanie najlepszym energetycznym rozwiązaniem jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna lub wiatrowa. Zadbaj o termomodernizację swojego domu, ociepl ściany i uszczelnij okna tak, aby ciepło nadmiernie nie uciekało – dzięki temu ograniczysz koszty.

      Pamiętaj, że najważniejsza jest świadomość społeczna, dlatego staraj się uświadamiać osoby w swoim otoczeniu, jak istotna jest wspólna troska o środowisko. Walczymy o czyste powietrze, którym wszyscy oddychamy – warto o tym pamiętać.

      Artykuł w ramach projektu „Wymiana starych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Wiśniowa” współfinasowany z Unii Europejskiej  - RPO WM na lata 2014-2020

      Mieszkaj tanio i ekologicznie

      Oszczędzanie zasobów naturalnych to obowiązek każdego świadomego ekologiczne obywatela. Jak mieszkać tanio i ekologicznie?

      Zużycie zasobów naturalnych zwiększa się w niepokojąco szybkim tempie. Nie ulega wątpliwości, że obowiązkiem każdego człowieka jest troska o środowisko naturalne. Jak w życiu codziennym ograniczyć zużycie zasobów i jednocześnie na tym oszczędzić?

      Zmiana nawyków i przyzwyczajeń znacząco pomoże nam w oszczędzaniu energii elektrycznej. Gaś światło wychodząc z pomieszczeń. Pamiętaj, aby odłączyć od sieci elektrycznej urządzenia, z których aktualnie nie korzystasz, ponieważ każde urządzenie podłączone do gniazdka, nawet gdy jest wyłączone, pobiera niewielką ilość energii elektrycznej. Wybieraj energooszczędne sprzęty AGD i RTV – szybko zauważysz różnicę w rachunkach za prąd. Wymień wszystkie żarówki na energooszczędne LED. Rozważ zmianę taryfy energii elektrycznej na taką, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. W miarę możliwości korzystaj z urządzeń w trybie energooszczędnym – pralkę i zmywarkę załaduj do pełna, aby rzadziej z nich korzystać.

      Artykuł w ramach projektu „Wymiana starych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Wiśniowa” współfinasowany z Unii Europejskiej  - RPO WM na lata 2014-2020

     • Im się chce chcieć !!!

     •             Od wielu już lat nasza szkoła bierze aktywny udział w kampanii społecznej 

      “No Promil – No Problem” organizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Solny Gwarek”                 w Wieliczce.

      Celem akcji jest ograniczenie na terenie Małopolski osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

      Jednym z wielu działań kampanijnych są “nopromilowe konkursy”, w których nasi uczniowie bardzo chętnie biorą udział. W rywalizacji startują szkoły z terenu Małopolski.

      Również w tym roku, mimo przeciwności i zdalnego  nauczania, zaznaczyliśmy swoją obecność:

      Patrycja Leśniak z klasy 3b - Laureatka konkursu “No Promil – No Problem”

      Andrzej Twardosz z klasy 6a – wyróżniony w konkursie “No Promil – No Problem”.

       

               Serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy za podjęcie trudu konkursowego. Była to dodatkowa praca, która wymagała wiele czasu i wysiłku. Tym bardziej cieszy fakt, że w tak trudnym czasie, są uczniowie, którym po prostu: “chce się chcieć”!

     • Ogólnopolska kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

     •  

                  Bieżący rok szkolny nie należy do najłatwiejszych. Mimo wszystko,  w ramach ogólnopolskiej kampanii “Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w październiku udało się przeprowadzić Szkolny Konkurs Profilaktyczny.

      Do  ogólnopolskich konkursów kampanii  zgłoszono ok. 120  prac !!! 

      Do konkursu szkolnego – ponad 80 !!!

      Wszystkie prace zostały wysłane do organizatorów kampanii. Czekamy na ogłoszenie wyników, które planowane jest na 31 grudnia 2020 r. Sami organizatorzy podają jednak “niepisany” termin ogłoszenia wyników na 6 grudnia 2020 r. 

                  Wszystkie prace były piękne!  Nie sposób było wybrać tych naj, naj… . Dlatego twórcy wyróżnionych prac otrzymują tytuł Laureata. Nagrody i dyplomy będą czekać cierpliwie w szkole do chwili, gdy wszyscy razem będziemy mogli sobie bezpiecznie pogratulowć. 

       

      Laureatami Szkolnego Konkursu Profilaktycznego są:

       

      “WEHIKUŁ CZASU. MÓJ NAJSZCZĘŚLIWSZY DZIEŃ”

       

                  klasy 1-3:        1. Patrycja Leśniak kl. 3b

                                         2. Alicja Kus kl. 1a

                                         3. Wojciech Kus kl. 3b

                                         4. Julia Twardosz kl. 3a

                                         5. Lena Murzyn kl. 1a

                                         6. Nadia Stasiak kl. 2a

                                         7. Michał Murzyn kl. 3a

                                          8. Aleksandra Maj kl. 3a

                                         9. Michał Kęsek kl. 1a

                                         10. Aleksandra Sambor kl. 3a

                                         11. Paulina Kęsek kl. 3b

                                         12. Barbara Jamróz kl. 1a

                  klasy 4-8:        1. Wiktoria Tomera kl. 5b

                                         2. Natalia Kowal kl. 7b

                                         3. Julia Kowal kl. 5a

       

      “ SPORT TO ZDROWIE – POCZTÓWKA DLA PRZYJACIELA”

       

        klasy 1-3:     1. Lena Murzyn kl. 1a

                              2.  Jakub Murzyn kl. 1a

                              3. Oliwia Warmuz kl. 2b

                              4. Karol Bednarz kl. 1a

       

      klasy 4-6:        1. Michał Mistarz kl. 6a

                              2. Piotr Dudzik kl. 6a

                              3. Patryk Dominik kl. 6a

       

      klasy 7-8:        1. Adam Rzońca kl. 7a

                              2. Gabriela Kurowska kl. 8c

       

       

       

                                                                                                    SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

     • Zmiana planu lekcji

     • Od poniedziałku 30 listopada  2020 r. będzie obowiązywał nowy plan lekcji. Od jutra możecie się z nim zapoznać. Jest w nim wiele zmian i będzie obowiązywał do ferii.

     • Zdalne nauczanie

     • Informacja ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej dot.zdalnego nauczania.

      Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

      Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

     • Informacja dla rodziców dot. dziennika elektronicznego.

     • Dostęp do dziennika elektronicznego dla uczniów i rodziców  jest bezpłatny. Dostęp przez stronę szkoły lub przeglądarkę internetową. Jeżeli wybieracie Państwo aplikację mobilną na telefon to niestety jest ona płatna i jest ona zależna od Państwa wyboru.

       

     • Zmiany w pracy szkoły od 26.X.2020r.

     • Uczniowie klas   I- III  szkół podstawowych będą uczyć się bez zmian- tzn. uczą się stacjonarnie w

      szkole.  Autobus szkolny będzie kursował.

      Uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych,  przechodzą na naukę zdalną. Nauka w domu według 

      dotychczasowego planu lekcji z wykorzystaniem wszystkich możliwych form i metod nauczania na

      odległość.

      Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą

      obowiązywały  do niedzieli, 8 listopada br.

       

       

     • Dzień Papieski i Święto Edukacji Narodowej

     • 13 października 2020r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, powszechnie nazywanego Dniem Nauczyciela, oraz tradycyjnego już Dnia Papieskiego. W tym dniu nauczyciele oraz uczniowie szkoły zgromadzili się w sali gimnastycznej, aby uczestniczyć w części artystycznej przygotowanej pod okiem s. Bernadetty Jurkowskiej, p. Małgorzaty Bednarczyk oraz p. Joanny Radoń. Można było zobaczyć przedstawienie pt: „Jan Paweł II wczoraj i dziś”, ukazującą Jana Pawła II i Jego wpływ również na współczesną młodzież, jak również krótką inscenizację, podczas której uczniowie klas starszych przedstawili abstrakcyjną rzeczywistość szkolną. Na scenie dwukrotnie zaprezentowali się uczniowie, uczęszczający na Kółko Muzyczne. Wykonali dwie piosenki w aranżacjach własnych. Podczas występów można było usłyszeć muzykę na żywo. Nie zabrakło poczucia humoru oraz chwil refleksji. Był to moment wielu wzruszeń dla widzów i okazja do zaprezentowania zdolności aktorskich naszej młodzieży.

     • Ślubowanie pierwszoklasistów.

     • Idą pierwszaki, dawne maluchy.                                                                                                                       

      Jeden w drugiego, to same zuchy!

       

      Witajcie Pierwszaki!

      Uroczyste przyjęcie 40 uczniów klas pierwszych do grona uczniów Szkoły Podstawowej   im. Władysława Orkana w Wiśniowej odbyło się dn. 9.09.2020 r.  Wychowawcami klas pierwszych są:  kl.1a - Marzena Tomera ,   kl.1b -Beata Stasiak.   W tym roku szkolnym  Ślubowanie i Pasowanie na ucznia odbyło się już we wrześniu. Uroczystość miała miejsce na sali gimnastycznej,  z zachowaniem obowiązujących w szkole zasad i procedur bezpieczeństwa.  Pierwszoklasiści stanęli na wysokości zadania – bardzo dojrzale i z powagą recytowali wiersze. Ubrani w stroje galowe wobec dyrekcji szkoły, wychowawców i rodziców uroczyście ślubowali:

      „ Ślubujemy  dbać o dobre imię naszej szkoły.    

      Swą nauką i zachowaniem  sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

      Przestrzegać porządku i czystości.

      Szanować pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.”

       

      Każdy uczeń na pewno zapamięta chwilę, w której Pan Dyrektor Krzysztof Głowacki wielkim ołówkiem pasował go na ucznia naszej szkoły. Wzruszeni rodzice uwiecznili ten moment robiąc zdjęcia i nagrywając filmiki.

      Ślubowanie zakończyło wręczenie upominków oraz wspólne pozowanie do zdjęć.

      Gratulujemy Wam Pierwszoklasiści!

      Życzymy dużo radości i sukcesów w nauce!

     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia,

     • Dnia 2 października 2020 obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, jest to międzynarodowa akcja. W tym dniu ludzie z całego świata uświadamiają innym, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym. Udowadniają, że można uczyć się jej z przyjemnością, a jej znajomość owocuje.

      W naszej szkole zostały przeprowadzone egzaminy z tabliczki mnożenia dla wszystkich uczniów, którzy w tym dniu mieli lekcję matematyki. Uczniowie mieli okazję odświeżyć sobie niezbędną wiedzę, ale również zmierzyć się w szkolnej rywalizacji. Nad wszystkim czuwała Komisja Egzaminacyjna. Do egzaminu przystąpiło 125 chętnych uczniów, którzy pisemnie wykazali się swoimi umiejętnościami, 36 z nich uzyskało tytuł eksperta tabliczki mnożenia. Eksperci otrzymali dyplomy oraz  bardzo dobre oceny.

      Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, wspólna zabawa zachęciła ich do dalszej nauki, a matematyczne święto na długo zostanie w ich pamięci. Gratulujemy wszystkim „Ekspertom Tabliczki Mnożenia”, dziękujemy uczniom, którzy dołączyli do tego wydarzenia oraz koordynatorom B. Matusiak,  M. Raszewskiej, E. Studnickiej.

     • Informacja od pana A. Szostaka dot. wyżywienia i form rozliczenia .

     • W związku panującą pandemią COVID – 19 następują zmiany w sprzedaży abonamentów na wyżywienie.

       

      Płatność będzie dokonywana tylko w formie przelewu na rachunek bankowy

      39 1950 0001 2006 0093 6010 0003

      - termin płatności będzie do 3 każdego miesiąca.

       

      Brak opłaty do obowiązującego terminu będzie skutkowało wtrzymaniem  wydania posiłków.

       

      Nie będzie zgłaszania nieobecności uczniów na posiłkach mailowo lub telefonicznie - odpisy będą dokonywane na podstawie obecności  ucznia w szkole wg przygotowanej listy  potwierdzonej przez  szkołę.

       

      Zwrot za niewykorzystane posiłki będzie dokonywany na rachunek bankowy do 7 każdego miesiąca, na podstawie listy potwierdzonej przez  szkołę.

      Kontakt rodziców z właścicielem firmy:  tel.  730 789 236   lub przez adres mailowy szkoły: spwisniowa@o2.pl