• Konkurs „Zatrzymać zimę”

     • Regulamin konkursu

      1. Cele konkursu: rozwijanie umiejętności obserwacji świata, zaszczepianie i rozwijanie pasji fotograficznej, uwrażliwienie na odbiór środowiska naturalnego w zakresie estetycznym i ekologicznym.
      2. Tematyka prac: Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia zimowego. Fotografia (zdjęcie) wykonana przez uczestnika Konkursu powinna ukazywać przyrodę w okresie zimowym. Fotografie mogą przedstawiać krajobrazy (np. las, ogród, ulice, pola), dyscypliny sportowe związane z tą porą roku lub zimowe detale. Interpretację tematu zostawiamy Waszej wyobraźni.
      3. Uczestnicy: Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Wiśniowej.
      4. Kategorie konkursu:  Grupa młodsza (klasy I-III), Grupa starsza (klasy IV-VII).
      5. Warunki uczestnictwa: W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły. Można wysłać tylko jedno zdjęcie o tematyce konkursowej w formie: zapisu fotografii cyfrowej na adres mailowy: konkursfoto123@op.pl
      6. Prace przesyłane na powyższy adres powinny być opatrzone tytułem np. Konkurs fotograficzny- praca IMIĘ I NAZWISKO KL.X .
      7. Terminy:  

      Dostarczenie prac: do 28 stycznia 2021r.

      Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu: 2 lutego 2021r.

      1. Kryteria oceniania:  Zgromadzone jury weźmie pod uwagę estetykę oraz jakość wykonania zdjęcia, pomysłowość. Zdjęcia niezgodne z tematem nie będą poddawane ocenie. Wszystkie zdjęcia zostaną wywołane oraz zamieszczone na gazetce szkolnej.
      2. Nagrody: Przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy dla autorów najlepszych prac. Najciekawsze zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
      3. Organizator:

      Samorząd Uczniowski

     • “Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Laureaci konkursu.

     •             Bieżący rok szkolny nie należy do najłatwiejszych. Trudności, przed którymi stajemy skutecznie zmieniają życie dnia codziennego.

      Dlatego bardzo cieszy fakt, że mimo przeciwności losu udało się przesłać prace na ogólnopolski konkurs organizowany w ramach kampanii “Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

               Działania w ramach ww. akcji są naszym uczniom dobrze znane. W kampanii szkoła bierze aktywny udział od wielu już lat. W tym roku również złożono wiele prac  konkursowych. Powodzeniem cieszyły się wszystkie tematy konkursowe.

      Z powodu pandemii przedłużone zostały terminy konkursów, a co się z tym wiąże –  wyniki konkursowe. Wszystko jednak jest już wiadome.

               W ramach konkursu: “Wehikuł czasu – mój najszczęśliwszy dzień” Laureatami konkursu  zostali:

      kl. 1a: Alicja Kus, Amelia Kozłowska, Lena Murzyn, Franciszek Konieczny

      kl. 1b: Liliana Kowal

      kl. 3a: Daria Szlachetka

      kl. 3b: Patrycja Leśniak, Wojciech Kus

       

      Dziękujemy za godne reprezentowanie

       naszej szkoły i gminy, wkład pracy oraz poświęcony czas!

      Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom!

     • Uwaga uczniowie i rodzice !

     • W zakładce Plan lekcji został umieszczony nowy podział godzin, który obowiązywał będzie od dnia 18 stycznia 2021 r.  W tym dniu rozpoczynamy drugie  półrocze .Proszę się z nim zapoznać- jest tam kilka ważnych zmian.

      Od poniedziałku do szkoły przychodzą tylko uczniowie klas 1-3. Obowiązywać będzie rygor sanitarny według Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych. Uczniowie pozostałych klas uczą się zdalnie  zgodnie z nowym planem lekcji.

      Autobus będzie dowozil dzieci do szkoły - zmiana kierunku -rozpoczyna od Poznachowic Dolnych. Maseczki na czas przejazdu do szkoły i podczas przerw lekcyjnych.